Tumbnail

Samen werken aan moois in de buurt.
Groei je mee?

Projecten in de buurt

Rotterdam Centrum

In een prachtige, krachtige buurt met ogenschijnlijk veel tegenstellingen, brengen we mensen en organisaties met diverse achtergronden bij elkaar. Waar in Rotterdam Centrum nu nog sprake is van gescheiden werelden, vormen wij een verbindende schakel. We willen er zijn voor alle kinderen en de omgeving (gezin/buurt), met als doel kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen.

Moerwijk

We willen zoveel mogelijk kinderen een plek bieden die bij hen past. Zodat ze de ruimte krijgen het mooiste uit zichzelf te halen. In krachtwijk Moerwijk in Den Haag kennen mensen en instanties elkaar al. Wij versterken die samenwerking. Zo verbeteren we de buurt via het kind en het gezin.

Het Gouden Hart

Berkel en Rodenrijs is een kinderrijk dorp waar steeds meer gezinnen komen wonen. Kleine kinderen worden groot. Dat betekent een gemeenschap vol pubers. Alleen de voorzieningen zijn nog niet meegegroeid. Samen met onze lokale partners gaan wij daarvoor zorgen.

Sport

Van sporten en bewegen wordt elk kind beter. Sporten draagt bij aan verbinding, de sociaal-emotionele ontwikkeling en een gezonde leefstijl. En die gezonde instelling helpt dan weer de ontwikkeling op school en van de buurt.

Oud-IJsselmonde

Waar kinderen ontdekkend leren en ouders intensief betrokken zijn! In Rotterdam Oud-IJsselmonde ontstaat een centrale plek met onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en buurtwerk. Waar elke jongere en elke ouder hulp op maat kan vinden.

Gouda

Door voor kinderen, jongeren en hun gezinnen één aanspreekpunt te vormen, zijn we een baken in de buurt. Eén adres voor alle hulpvragen. Zo geven we gezinnen, kinderen, jongeren en de gemeente Gouda meer inzicht in en meer grip op oplossingen.

Blokpoelschool

De Blokpoelschool: een bijzondere school voor speciaal onderwijs in Den Haag. Met 130 kinderen die allemaal hun eigen talenten en uitdagingen hebben. Voor deze kinderen is positief opgroeien niet vanzelfsprekend. Onze ondersteuning kan hier van grote betekenis zijn.

Leerpark

Leerpark Dordrecht is een unieke plek. Een ‘Weconomy’. In deze parkachtige stadswijk werken gemeente, middelbare en mbo-scholen, bedrijven en woningcorporaties innovatief samen. Met als doel: een duurzame manier van wonen, leren, werken en ontspannen.

Meerzicht

We gaan de band met de kinderen van de wijk Meerzicht in Zoetermeer versterken. Met de focus op de 10- tot 14-jarigen en hun gezin. Een soepele overgang met een doorgaande leerlijn van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is hierbij van groot belang. Wij doen dit door de kinderen veiligheid, stabiliteit en groeikansen te bieden.

Nesselande

Nesselande in Rotterdam is bekend terrein. Zowel Buurtwerk als onze kinderopvang doen los van elkaar al jaren mooie dingen in deze buurt. Vanaf nu gaan we het samen doen.