proeftuinbuurt

Samen werken aan moois in de buurt.
Groei je mee?

Projecten in de buurt

Swk Indebuurt 600 Rdam
Swk Indebuurt 600 Moerdijk
Rotterdam Centrum

In een prachtige, krachtige buurt met ogenschijnlijk veel tegenstellingen, brengen we mensen en organisaties met diverse achtergronden bij elkaar. Waar in Rotterdam Centrum nu nog sprake is van gescheiden werelden, vormen wij een verbindende schakel. We willen er zijn voor alle kinderen en de omgeving (gezin/buurt), met als doel kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen.

Moerwijk

We willen zoveel mogelijk kinderen een plek bieden die bij hen past. Zodat ze de ruimte krijgen het mooiste uit zichzelf te halen. In krachtwijk Moerwijk in Den Haag kennen mensen en instanties elkaar al. Wij versterken die samenwerking. Zo verbeteren we de buurt via het kind en het gezin.

Swk Indebuurt 600 Goudenhart
Swk Indebuurt 600 Sport
Het Gouden Hart

Berkel en Rodenrijs is een kinderrijk dorp waar steeds meer gezinnen komen wonen. Kleine kinderen worden groot. Dat betekent een gemeenschap vol pubers. Alleen de voorzieningen zijn nog niet meegegroeid. Samen met onze lokale partners gaan wij daarvoor zorgen.

Sport

Van sporten en bewegen wordt elk kind beter. Sporten draagt bij aan verbinding, de sociaal-emotionele ontwikkeling en een gezonde leefstijl. En die gezonde instelling helpt dan weer de ontwikkeling op school en van de buurt.

Swk Indebuurt 600 Oudijss
Swk Indebuurt 600 Gouda
Oud-IJsselmonde

Waar kinderen ontdekkend leren en ouders intensief betrokken zijn! In Rotterdam Oud-IJsselmonde ontstaat een centrale plek met onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en buurtwerk. Waar elke jongere en elke ouder hulp op maat kan vinden.

Gouda

Door voor kinderen, jongeren en hun gezinnen één aanspreekpunt te vormen, zijn we een baken in de buurt. Eén adres voor alle hulpvragen. Zo geven we gezinnen, kinderen, jongeren en de gemeente Gouda meer inzicht in en meer grip op oplossingen.

Swk Indebuurt 600 Blokpoel
Swk Indebuurt 600 Leerpark
Blokpoelschool

De Blokpoelschool: een bijzondere school voor speciaal onderwijs in Den Haag. Met 130 kinderen die allemaal hun eigen talenten en uitdagingen hebben. Voor deze kinderen is positief opgroeien niet vanzelfsprekend. Onze ondersteuning kan hier van grote betekenis zijn.

Leerpark

Leerpark Dordrecht is een unieke plek. Een ‘Weconomy’. In deze parkachtige stadswijk werken gemeente, middelbare en mbo-scholen, bedrijven en woningcorporaties innovatief samen. Met als doel: een duurzame manier van wonen, leren, werken en ontspannen.

Swk Indebuurt 600 Meerzicht
Swk Indebuurt 600 Ness
Meerzicht

Wat kan er gebeuren als buurtwerk, jeugdhulp en kinderopvang de handen ineen slaan? Boks Meerzicht! Een veilige plek. Waar de jeugd actief bezig kan zijn. En kan ontmoeten, kan groeien en vragen kan stellen. Een plek die focust op de 10-14 jarigen uit de buurt. En die uitdaagt. Een plek waar we gaan ontdekken. Met elkaar leren we van elkaar.

Nesselande

Nesselande in Rotterdam is bekend terrein. Zowel Buurtwerk als onze kinderopvang doen los van elkaar al jaren mooie dingen in deze buurt. Vanaf nu gaan we het samen doen.