Meerzicht

Super8baan zorgt voor superresultaat

We gaan de band met de kinderen van de wijk Meerzicht in Zoetermeer versterken. Met de focus op de 10- tot 14-jarigen en hun gezin. Een soepele overgang met een doorgaande leerlijn van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is hierbij van groot belang. Wij doen dit door de kinderen veiligheid, stabiliteit en groeikansen te bieden.

We ontwikkelden voor de BSO-kinderen al eerder het project Super8baan. Waarmee we de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs begeleiden. Zo voorkomen we dat kinderen na deze overgang buiten de boot vallen of achterop raken. We willen Super8baan nu inzetten voor alle kinderen in de buurt. Buurtwerk, jeugdhulp, kinderopvang en onderwijs bouwen hiermee samen de stevige brug waar ieder kind recht op heeft. Een buurtgerichte aanpak waarin alle werksoorten elkaar versterken. Voor alle kinderen in Meerzicht van 10 tot 14 jaar.

Swk Indebuurt 00005

Roan

Projectleider

Meer weten?