Swk Indebuurt 600 Ness

Nesselande

Samen maken we het verschil

Nesselande in Rotterdam is bekend terrein voor gro-up. Zowel buurtwerk als onze kinderopvang doen los van elkaar al mooie dingen in de buurt. Vanaf nu gaan we het samen doen. Daarom is er een proeftuinbuurt Nesselande opgezet. Daarin zitten specialisten van het jeugd- en jongerenwerk, jeugdhulp, volwassenwerk, kinderopvang en van onderzoek en ontwikkeling.

We doen eerst een uitgebreide buurtscan. Daarbij leggen we de behoefte van de bewoners en ons netwerk naast de wensen en bestaande opdrachten van gro-up. Zodra we hier een eerste beeld van hebben, delen we de projecten opnieuw in naar prioriteit. Hopelijk gaan we dan aan de slag met zowel de activiteiten die al bestaan als met nieuwe projecten. In samenwerking met de bewoners, scholen en organisaties van de wijk. Hier houden we je hiervan op de hoogte.

Praktijkvoorbeeld

Een van onze wensen is dat er naast de wijkraad een kinderklankbordraad komt. Zo krijgen kinderen inspraak in hun wijk en op ons aanbod.

Mandy

Projectleider

Meer weten?

Tijdlijn van de proeftuinbuurt

20 juli: buurtscan

In de zomer werken we de buurtscan uit. We doen dit zo uitgebreid als kan. En vragen hulp van leerlingenraden, oudercommissies, sportclubs, netwerkpartners, bewonersorganisaties en scholen.

De uitkomsten leggen we naast ons eerder gemaakte projectplan. Welke projecten die daarin staan, blijken uit de buurtscan belangrijk? Die gaan we eerst doen.

Juni 2022: Citytrainer

Ken je het project Citytrainer? Klik hieronder om het te leren kennen. In proeftuinbuurt Nesselande hebben we de cursus ook toepasbaar gemaakt voor leerlingen uit groep 7 en 8. In samenwerking met de school en de buitenschoolse opvang.

De eerste jonge Citytrainers hebben hun diploma gehaald!