Rotterdam Oude Westen

Swk Indebuurt 600 Rdam

De toekomst creëren

in de buurt
Rotterdam

In een prachtige, krachtige buurt met ogenschijnlijk veel tegenstellingen, brengen we mensen en organisaties met diverse achtergronden bij elkaar. Waar in de wijk het Oude Westen in Rotterdam nu nog sprake is van gescheiden werelden, vormen wij een verbindende schakel. We willen er zijn voor alle kinderen en de omgeving (gezin/buurt), met als doel kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen.

Kun je deze content niet goed zien? Dan heb je waarschijnlijk voor een aantal cookies geen toestemming gegeven. Accepteer de marketingcookies om de content wel te kunnen zien. 

Akkoord

Kindcentrum Het Oude Westen wordt de plek waar iedereen uit de buurt welkom is. Een plek voor ontmoeten, ontwikkelen en mooie samenwerkingen. De weg naar Het Oude Westen wordt laagdrempelig. Bijvoorbeeld door er een goede koffiecorner voor ouders en wijkbewoners te vestigen. En door er intensief samen te werken met voorzieningen zoals het CJG en fysiotherapie. Gezinnen bieden we voorlichting over en ondersteuning voor omgaan met geld. En trainingen die passen bij de behoefte van het kind, de ouder en de bewoner. We ondersteunen jongeren in hun ontwikkeling. Samen met de andere organisaties in de wijk brengen we de buurt bij elkaar. Zo dragen wij bij aan een buurt waar we elkaar zien en waar iedereen groeit.

Praktijkvoorbeeld

In Het Oude Westen ondersteunt het project Van Kansarm naar Kansrijk gezinnen die in de armoede dreigen te belanden of in armoede leven. Een zo'n gezin heeft twee kinderen. Eentje komt in aanmerking voor kinderopvang plus. De ander heeft een sociaal medische indicatie (smi).

Het team proeftuinbuurt kijkt of er voor die kinderen, ondanks de financiële problemen van de ouders, een plekje is op de plusopvang Dikkertje Dap en kinderdagverblijf Het Oude Westen. Ook kijken we of een van de ouders met het Beroeps Begeleidende Leerweg-traject op weg kan naar een baan.

Swk Indebuurt 00004

Marieke

projectleider

Meer weten?

Tijdlijn van de proeftuinbuurt

Medio augustus: opening koffiecorner

April 2022: Kleedjes- en activiteitenmiddag

Om meer bekendheid in de wijk te krijgen, organiseerden we een kleedjes- en activiteitenmiddag. Een samenwerking tussen gro-up, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de Van Veldhuizen Stichting en Integrale Kindcentrum Het Oude Westen.

April 2022: Ouder-kindgroep

Iedere week is er een gratis ouder-kindgroep. Ouders uit de wijk ontmoeten elkaar en een pedagogisch medewerker van gro-up begeleidt de groep. Ook het CJG, de afdeling Klantcontact & Advies en een pedagoog van gro-up komen eens per maand langs.

April 2022: hulp bij inschrijven op de kinderopvang

Vragen over de inschrijving bij de kinderopvang? In Het Oude Westen kunnen ouders die direct stellen aan gro-ups adviseurs. Medewerkers van de afdleing Klantcontact & Advies werken op het Integrale Kindcentrum Het Oude Westen. En zijn dus snel beschikbaar.