Kinderopvang

Peuteropvang Agaat

Peuteropvang Het Welpje in Rotterdam Crooswijk

Introductie

Peuteropvang met veel aandacht voor taal en bewegen

Peuteropvang Het Welpje is gevestigd in de Vier Leeuwenschool. Wij zijn een peuteropvanglocatie met VVE-programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie). De groepen worden door twee gediplomeerde en VVE-gecertificeerde pedagogisch medewerkers gedraaid.
Er is veel aandacht voor taalactiviteiten, waarbij herhaling in kleine groepen, het werken met een themamuur, vertel-/thematafels en themawoorden dagelijks terugkomen.

Nauwe samenwerking met de Vier Leeuwenschool

Wij werken met de voorschoolsemethode Puk & Ko. Deze methode stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen en bereidt hen voor op de basisschool, in het bijzonder de Vier Leeuwenschool. Met deze basisschool hebben wij een samenwerkingsverband dat tot uiting komt in de samenwerking tussen de voorschool (peuteropvang) en de vroegschool (groepen 1 en 2, de kleuters). De taalontwikkeling staat daarbij voorop. De ontwikkeling van de taalvaardigheid hangt nauw samen met de ontwikkeling op andere terreinen. Er wordt daarom ook aandacht besteed aan beginnend rekenen, de motorische ontwikkeling en sociale vaardigheden. Dit gebeurt allemaal spelenderwijs.

Puk is je vriend!

Thema’s als ‘Hatsjoe!’ en ‘Eet Smakelijk!’ zijn thema’s die zeer herkenbaar zijn voor de kinderen. Kinderen leren begrippen als gezond en ongezond. Er is veel aandacht voor voeding en ook het begrip ziek zijn komt uitvoerig aan de orde. Zo is Puk tijdens het thema ‘Hatsjoe!’ ziek en wordt hij door de kinderen verzorgd en beter gemaakt. In de activiteiten van Puk & Ko staat de pop Puk steeds centraal. Puk wordt ingezet om kinderen uit te nodigen tot taal in de vorm van gesprekjes. Maar Puk kan ook hun vriendje zijn als ze verdriet hebben. Samen met Puk beleeft uw kind van alles en leert het spelenderwijs allemaal nieuwe begrippen. De speel-/leeromgeving is zo ingericht dat de kinderen alle ontwikkelingsgebieden kunnen ontdekken en onderzoeken. De thema’s staan dicht bij de belevingswereld van uw kind en zijn daardoor zeer herkenbaar. Omdat er bij de kleuters ook met een VVE-methode gewerkt wordt, ontstaat er een doorgaande lijn van de peutergroep naar de basisschool.

Lekker Fit-locatie

Peuteropvang Het Welpje is een Lekker Fit-locatie. Dit betekent dat wij meedoen met het Rotterdamse initiatief om overgewicht onder kinderen te verlagen. Wij besteden spelenderwijs aandacht aan gezonde voeding en beweging. En informeren ouders ook over het belang van gezond eten en voldoende beweging.

Meer informatie

Wil je weten wat de kosten zijn voor de peuteropvang? De afdeling Klantcontact & Advies beantwoordt ze graag. Stel je vraag via 010-2862777 of klantcontact@gro-up.nl

LRK 730309976

GGD-Rapport

Locatie & Contact

Openingstijden

Maandag
08:15 - 15:45
Dinsdag
08:15 - 15:45
Woensdag
08:15 - 12:15
Donderdag
08:15 - 15:45
Vrijdag
08:15 - 15:45
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Klantcontact en advies

010 286 27 77 e-mail klantcontact en advies

Voor algemene vragen en plaatsingsbeleid

Deze locatie

06 23 93 06 43

Adres

Goudseweg 15
3031 XH Rotterdam
Crooswijk
  • Avatar

    Silvana Kruithof-Wansink

    Locatiemanager