Wij zijn gro-up: meer groeikansen voor meer kinderen

IMG 2897 (1)

Samen voor groei van kinderen binnen gezin en buurt. Daarvoor gaat gro-up. Help jij mee?

Kraamzorg, kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp en buurtwerk samen voor het kind

Samen voor groei van kinderen binnen gezin en buurt. Daarvoor verbindt de SWKGroep vanaf 4 februari al haar organisaties aan elkaar tot één. De nieuwe organisatie die daarmee ontstaat, heet ‘gro-up’ en wordt hét aanspreekpunt voor ouders, verzorgers, kinderen, jongeren, buurtbewoners, scholen, gemeentes en voor hulpverlenende instanties. Door alle instanties rond kind, gezin en buurt beter aan elkaar te koppelen, werken deze efficiënter samen en krijgen meer kinderen en jongeren meer groeikansen. Vanaf nu heten Kinderopvang BijDeHand, Kern Kinderopvang, Triodus Kinderopvang, IJsselkids Kinderopvang, COKD Kinderopvang, KOKO Kinderopvang, Stichting GroeiBriljant, Stichting Peuterwerk Albrandswaard, Stichting DeTafelVan, De Buitenwereld, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland (STJJMH), Buurtwerk en de Van Brienenoordschool dus gro-up.

Kind, gezin en buurt betrekken

Met ruim 300 locaties, ruim 3000 collega's en duizenden partners maakt gro-up elke dag het verschil voor kinderen van alle leeftijden. Wij creëren voorwaarden om te kunnen groeien. Dat vraagt om voortdurend verdergaande en innoverende samenwerking met gezin, buurt en alle betrokken partners. En dat komt goed uit want als het om groei gaat, gaat weinig ons te ver. Wij gaan gedurfde vernieuwingen, unieke samenwerkingsvormen en bijzondere proefprojecten aan. Van die projecten zullen sommige succesvol zijn, sommige niet. We blijven proberen. Ook wij willen immers blijven groeien en steeds meer betekenen, voor steeds meer mensen. Al van voor hun geboorte tot hun zelfstandigheid willen we hen groeiruimte op maat geven.

30 vernieuwende buurtconcepten vóór 2025

In 2022 start gro-up in tien buurten met een vernieuwend concept. Voor 2025 breidt gro-up dit uit tot op dertig verschillende plekken in Nederland een passend en vernieuwend buurtconcept. Samen met de buurten onderzoeken we welke aanpak het beste voor elke plek is. We gaan alles proberen om iedereen de ruimte te geven om het mooiste uit zichzelf te halen. Elk kind heeft immers recht op groeiruimte. Daarom zijn wij er altijd als iemand ons nodig heeft. In alle groei- en tussenfases kun je op ons vertrouwen. We bieden kraamzorg, kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, buurtwerk én alles daar tussenin. Dat alles met als hoofddoel: mensen groeiruimte en kansen op maat geven op hun groeipad naar zelfstandigheid.