Veelgestelde vragen rondom kraamzorg

Hier beantwoorden we zoveel mogelijk vragen die je mogelijk over onze kraamzorg hebt.

Vragen over bevallen

Kan ik zonder medische indicatie in een ziekenhuis of in een geboortecentrum bevallen?

Ja, dat kan. We noemen dat een poliklinische bevalling.

Wordt een poliklinische bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum vergoed?

Ja, je bevalling wordt vergoed door je zorgverzekeraar. Wel moet je een Wettelijke Eigen Bijdrage (WEB) betalen. Als je aanvullend verzekerd bent, is het mogelijk dat je verzekeraar ook je WEB vergoedt. Check je polis of neem contact op met je zorgverzekeraar om te kijken voor welke vergoeding jij in aanmerking komt.

Wat kost een poliklinische bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum?

Voor een poliklinische bevalling geldt een poliklinisch tarief dat jaarlijks wordt vastgesteld. Wet- en regelgeving bepaalt dat je een eigen bijdrage betaalt. Voor 2024 is de eigen bijdrage: € 480,89. Als je aanvullend verzekerd bent, krijg je dit (gedeeltelijk) vergoed.

Wie begeleidt mij tijdens mijn poliklinische bevalling?

Als je poliklinisch bevalt in een ziekenhuis of geboortecentrum, dan begeleidt je verloskundige je bij je bevalling. Je bevalling start thuis en tijdens de ontsluitingsfase ga je naar het ziekenhuis of geboortecentrum. Je verloskundige gaat met je mee en zal je bevalling op de verloskamer verder begeleiden.

Is er ook een kraamverzorgende aanwezig bij mijn poliklinische bevalling?

Ja, de kraamverzorgende is ook aanwezig. Zij coacht jou en assisteert de verloskundige gedurende de gehele bevalling.

Wie begeleidt mij tijdens mijn thuisbevalling?

Als je thuis bevalt, word je door je eigen verloskundige begeleid. Ook dan is de kraamverzorgende aanwezig om jou te coachen en de verloskundige te assisteren.

Zijn de kraamverzorgenden van gro-up aanvullend geschoold om bij bevallingen te assisteren?

Ja, al onze kraamverzorgenden die bij een bevalling assisteren zijn daar officieel voor bevoegd.

Kan ik met medische indicatie in een geboortecentrum bevallen?

Nee, als je een medische indicatie hebt, word je door een medisch specialist begeleid en beval je altijd in het ziekenhuis.

Wanneer wordt er een medische indicatie afgegeven?

Als er rondom je zwangerschap of bevalling een verhoogd risico is en/of als er complicaties zijn voor jou of je baby.

Kun je tijdens een poliklinische bevalling alsnog een medische indicatie krijgen?

Ja, het is mogelijk dat je je bevalling zonder medische indicatie start en dat je tijdens je bevalling een medische indicatie krijgt. Je moet dan alsnog in het ziekenhuis bevallen onder begeleiding van een medisch specialist of een team van medisch specialisten. Door deze medische indicatie vervalt de eigen bijdrage voor je poliklinische bevalling.

Vragen over kraamzorg

Worden mijn uren kraamzorg vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Ja, je uren kraamzorg worden vergoed door de zorgverzekeraar. Wel moet je een Wettelijke Eigen Bijdrage (WEB) betalen. Die bedraagt zo’n €5,10 per uur. Als je aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat je verzekeraar de WEB vergoedt.

In de polis van je zorgverzekeraar staat precies wat wel en niet wordt vergoed.

Hoe hoog zijn de vergoedingen van mijn zorgverzekeraar?

Hoeveel er van onze kraamzorg wordt vergoed, is afhankelijk van je verzekeraar en je verzekeringspakket. Als je aanvullend verzekerd bent, kan het bijvoorbeeld zijn dat je verzekeraar de Wettelijke Eigen Bijdrage (WEB) vergoedt.

Onze factuur gaat meestal rechtstreeks naar je verzekeraar, maar bij enkele verzekeraars ontvang je eerst zelf de factuur. Die kun jij dan indienen bij je verzekeraar.

Maakt het voor gro-up uit bij wie ik verzekerd ben?

Nee, dat maakt ons helemaal niets uit. Wij werken met alle Nederlandse verzekeraars samen.

Maakt het voor de verzekering uit of ik mijn kraamtijd thuis of in een geboorte-/kraamhotel doorbreng?

Nee, of je nu thuis of in het hotel verzorgd wordt, je verzekeraar vergoedt de kosten.

Wel moet je de Wettelijke Eigen Bijdrage (WEB) betalen, tenzij die ook door je verzekeraar wordt vergoed omdat je aanvullend verzekerd bent. Check altijd goed je polis of neem contact op met je zorgverzekeraar om te kijken voor welke vergoeding je in aanmerking komt.

Vragen over kraamzorg in een geboorte-/kraamzorghotel

Wat kost mijn kraamtijd in een geboorte-/kraamzorghotel?

Als je een kraamdag in een geboortehotel verblijft, dan betekent dat uiteraard dat je er 24 uur verblijft. Toch brengen we maximaal 8 uur per dag in rekening. Per uur betaal je dan €5,10 aan Wettelijke Eigen Bijdrage (WEB). Daarnaast brengen we €20,10 per dag in rekening voor het gebruik van materialen en faciliteiten. Dat bedrag wordt niet vergoed door je verzekeraar.

Een dag in het hotel kost je gemiddeld dus zo’n € 60,50 per dag, maar check je polis om erachter te komen wat jij kwijt bent. Als je in het hotel wat te eten bestelt, dan is dat ook voor eigen rekening. Maar je kunt er natuurlijk altijd voor kiezen om zelf eten mee te nemen.

Hoeveel dagen kan ik in het geboorte-/kraamzorghotel verblijven?

Dat is afhankelijk van de vergoeding door je zorgverzekeraar en de beschikbaarheid van kamers. Maar de totale kraamtijd duurt 8 dagen, dus langer dan dat kan in ieder geval niet.

Hoeveel dagen je in het hotel verblijft, bespreek je tijdens een gesprek met onze zorgconsulent. Wat je eigen voorkeur heeft. Als je er tijdens je verblijf achter komt dat je eigenlijk toch iets langer wilt verblijven dan gepland, geef het dan meteen aan bij je kraamverzorgende. Dan zoeken wij uit wat er mogelijk is.

Mag mijn partner blijven slapen in het geboorte-/kraamzorghotel?

Natuurlijk! Tijdens die eerste dagen wil je je naasten zo dichtbij mogelijk hebben. Dus in welk geboorte-/kraamzorghotel je ook slaapt en welke kamer je ook hebt, er staat altijd een extra bed voor je partner.

Zijn er bezoektijden?

Ja, elk geboorte-/kraamzorghotel werkt met bezoektijden. Welke tijden in jouw geval gelden, ligt aan het hotel waar je verblijft. Kies hier jouw hotel om de bezoektijden te bekijken.

Wat moet ik meenemen naar het geboorte-/kraamzorghotel?

Je hoeft niet veel in te pakken als je naar het hotel komt. Alle noodzakelijke verzorgingsartikelen zoals luiers, voeding en maandverband hebben we in overvloed. Je hoeft zelf dus alleen zelf wat nachtgoed, kleding en toiletartikelen mee te nemen. Bij vertrek uit het geboortehotel of kraamzorghotel heb je voor je baby kleertjes, een dekentje en een reiswieg of autostoeltje nodig.

Ik wil na mijn verblijf in het geboorte-/kraamzorghotel ook nog kraamzorg thuis. Kan dat?

Ja, dat is uiteraard mogelijk. Meestal adviseren we je dit ook. Hoe lang we je thuis blijven verzorgen, hangt af van het aantal nachten dat je in het hotel hebt overnacht en van het aantal uur kraamzorg waarvoor je in aanmerking komt.

Hoe wordt mijn kraamtijd verdeeld als ik het geboorte-/kraamzorghotel en thuis combineer?

Hoeveel thuiszorg je ontvangt hangt af van het aantal dagen dat je in het hotel doorbrengt. De totale kraamtijd is 8 dagen. Verblijf je dus bijvoorbeeld 3 dagen in het hotel, dan ontvang je daarna nog 5 dagen thuiszorg.

Hoe gaat de overdracht van het geboorte-/kraamzorghotel naar de thuiskraamzorg?

Als je vertrekt bij het hotel krijg je (een deel) van je zorgdossier mee naar huis. De kraamverzorgende bij je thuis kan dit dossier gelijk bij aankomst lezen. Er vindt overdracht plaats tussen de kraamverzorgende van het geboortehotel en de kraamverzorgende thuis.

Vragen over begeleiden bij borstvoeding

Kan de kraamverzorgende mij begeleiden bij de borstvoeding?

Al onze kraamverzorgenden zijn geschoold en ervaren om je te begeleiden bij het op gang brengen en het op peil houden van de voeding. Dat doen we dus heel graag!

Heeft gro-up ook lactatiekundigen?

Ja, wij hebben een lactatiekundige in dienst die je kan helpen bij de borstvoeding als het niet gaat zoals je hoopt.

Vragen over observeren en signaleren

Wat is vroegsignalering?

Al onze kraamverzorgenden zijn getraind om in een vroeg stadium risicofactoren te herkennen die zouden kunnen leiden tot problemen in de opvoeding. Signaleren ze iets, dan bespreken ze dit met je en gaan we samen op zoek naar een oplossing. Maak jij je zorgen over de leefsituatie van jou en/of je kind(eren)? Geef het aan bij de kraamverzorgende, dan doen we er alles aan om je te helpen.

Volgen jullie de verplichte procedure Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling?

Ja, wij werken volgens deze verplichte procedure. Dus als er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn wij verplicht om hier iets mee te doen en jou en je gezin hiermee te helpen.

In eerste instantie gaan we hier altijd over in gesprek met je. Wil je meer weten over deze procedure? Je kunt al je vragen stellen aan het secretariaat van gro-up kraamzorg door contact met ons op te nemen.

Vragen over contact met gro-up

Krijg ik post van gro-up?

gro-up stuurt je geen fysieke post. We communiceren via e-mail. Hou ook je spambox in de gaten.

Hoe ontvang ik mijn facturen?

Je facturen ontvang je op het e-mailadres dat bij ons bekend is. Deze kunnen in de spambox terecht komen.

Vragen over het vaccinatiebeleid

Algemeen uitgangspunt gro-up over vaccinaties

gro-up is er voor alle kinderen die wij met onze expertise goed kunnen bedienen. Ook kinderen en medewerkers die niet volledig zijn gevaccineerd, zijn welkom bij onze organisatie. De keuze om een kind wel of niet te laten vaccineren is de verantwoordelijkheid van de ouder. Wij gaan er daarom van uit dat elke ouder zich bewust is van de risico’s die het wel of niet inenten met zich meebrengt voor het kind.

Waarom heeft Nederland te maken met een dalende vaccinatiegraad?

Er geldt in Nederland geen wettelijke vaccinatieplicht voor (bepaalde vormen van) infectieziektes. De grondrechten op onaantastbaarheid van het lichaam en (het recht op) vrijheid van religie en levensovertuiging, zoals vastgelegd in de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), brengen met zich mee dat ouders en medewerkers in beginsel recht hebben op een vrije keuze om hun kind dan wel zichzelf al dan niet te laten vaccineren. Waar voorheen het overgrote deel van de bevolking zich liet vaccineren, zijn er de laatste jaren meer mensen die dit om uiteenlopende redenen niet meer willen. Daardoor is de vaccinatiegraad inmiddels kritiek geworden en keren ernstige (kinder)ziekten terug.

Hoe handelt gro-up op het moment dat er een uitbraak van een infectieziekte is?

gro-up volgt het beleid en advies van het RIVM. Als er sprake is van een uitbraak van een infectieziekte die niet binnen het rijksvaccinatieprogramma valt of een besmettelijke ziekte die wel is opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma, volgen we altijd de adviezen van de GGD en het RIVM op. Dit zou bij een grotere uitbraak kunnen leiden tot een tijdelijke sluiting van een groep en/of locatie.

Mag gro-up van kinderen en/of medewerkers de gegevens registreren?

Het vastleggen van informatie waaruit volgt of een persoon wel/niet gevaccineerd is, is niet toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kraamzorg uitzetlijst

Stel jouw vraag

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op, dan beantwoorden we hem voor je.