Podcast Stille helden: Het verhaal van jonge mantelzorgers

gro-up meisje achter rolstoel met jongen

Wist je dat één op de vier jongeren mantelzorger is? In de Week van de mantelzorger spreekt Roan twee van hen voor de podcast Stille helden: Het verhaal van jonge mantelzorgers.

Week van de mantelzorger

Een mantelzorger is iemand die voor een ziek familielid zorgt. De meeste mensen denken daarbij aan een volwassenen. Er zijn echter ook veel jongeren die opgroeien met een ziek of gehandicapt familielid, ouders die verslaafd zijn, ouders met psychische problemen of een broertje/zusje die veel aandacht vraagt. Het buurtwerk van gro-up wil aandacht voor deze jonge mantelzorgers. En is daarom blij met de Week van de mantelzorger (1 tot 7 juni). Want in die week gebeurt juist dat: aandacht vragen voor (jonge) mantelzorgers.

Gezondheidsproblemen voor jonge mantelzorgers

Mensen die op jonge leeftijd een langere tijd mantelzorg leveren krijgen vaak opgroei- en opvoedproblemen. Blijkt uit onderzoekt. Dat komt door te veel verantwoordelijkheid. Ook hebben de jongeren weinig tijd voor hun eigen ontwikkeling. En ze krijgen vaak lichamelijke en psychische problemen. Zoals stress en vermoeidheid en meer behoefte aan zorg. Op latere leeftijd hebben deze jongeren meer hulp nodig in de geestelijke gezondheid.

Ondersteuning en luisteren

gro-up vindt het daarom belangrijk om klaar te staan voor deze jongeren. Zo brengen we in kaart wie in de buurten waar we werken jonge mantelzorgers zijn. We ondersteunen de jongeren en bieden hen een luisterend oor. Ook koppelen we jonge mantelzorgers aan elkaar om met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Podcast Stille helden: Het verhaal van jonge mantelzorgers

Ook luisteren naar jonge mantelzorgers? Roan de Vogel sprak voor de podcast Roan Vogelt het uit met de jonge mantelzorgers Mara-Lynn en Massih. Zij vertellen over het leven van een mantelzorger. Mantelzorgconsulent Dunja van Kleef schuift als expert aan in de podcast. Voor duiding en meer uitleg.

Luister de podcast hieronder, of via Spotify.

Kun je deze content niet goed zien? Dan heb je waarschijnlijk voor een aantal cookies geen toestemming gegeven. Accepteer de marketingcookies om de content wel te kunnen zien. 

Akkoord

Wat kan jij doen?

Misschien heb jij ook wel een jonge mantelzorger in je omgeving. Geef die wat extra aandacht. De zorg uit handen nemen kan vaak niet. Maar je kan wel de mantelzorger verzorgen. Zes tips hoe je een jonge mantelzorger herkent.

De jongere:

  • heeft te weinig tijd en ruimte voor zichzelf. Maakt zich zorgen over het zieke gezinslid en de situatie;
  • wil graag de indruk wekken dat alles goed gaat. Kan teruggetrokken gedrag vertonen. Vindt het moeilijk om open te praten over de (thuis)situatie;
  • is vaak loyaal naar het eigen gezin en heeft moeite met kritiek op de ouders;
  • voelt zich verantwoordelijk, bang, boos, verdrietig of schaamtevol ten opzichte van het zieke gezinslid;
  • vertoont verandering in schoolprestaties, verminderde concentratie, stress, vermoeidheid of depressieve klachten;
  • helpt thuis meer dan gebruikelijk is of neemt vaker dan normaal ouderlijke taken over.