Van Brienenoordschool gesloten

Van Brienenoordschool

De Van Brienenoordschool heeft met ingang van het nieuwe schooljaar 2023-2024 haar deuren gesloten. De 252 leerlingen zijn naar een nieuwe school begeleid, waar zij het nieuwe schooljaar zijn begonnen.

Er is keihard gewerkt om de Van Brienenoordschool onder de vlag van PCBO in het nieuwe schooljaar 2023-2024 te laten doorstarten. Het is niet gelukt om voldoende, bekwame leerkrachten te vinden, wat voor PCBO een belangrijke voorwaarde was. Dit betekent dat de voorgenomen overname door PCBO niet door kon gaan en het geven van onderwijs op de Van Brienenoordschool niet voortgezet kon worden. Ondanks alle inspanningen van Beteor, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs, de gemeente Rotterdam en Rotterdamse schoolbesturen, heeft gro-up helaas moeten besluiten de school te sluiten. “Wij betreuren dit zeer. Wij beseffen dat dit een grote impact heeft op de kinderen en de gezinnen”, aldus Martin van de Ruit, voorzitter Raad van Bestuur, gro-up.

Nieuwe start van het schooljaar

Voor de kinderen was een passende nieuwe school noodzakelijk. Daarom hebben de besturen van de Van Brienenoordschool en de Rotterdamse schoolbesturen gewerkt aan plaatsingsvoorstellen rekening houdend met de gezinssituatie. Ouders ontvingen een plaatsingsvoorstel voor een school. Waarbij de vrije schoolkeuze van de ouders als vanzelfsprekend gewaarborgd werd. Er is veel zorg en aandacht besteed aan een goede overdracht per kind om hen op hun nieuwe school goed te laten starten.

gro-up en stichting PCBO Rotterdam-Zuid

De Van Brienenoordschool was een zelfstandige school, die tot de gro-up familie behoorde.