Klachten

Spreek ons aan

Waar wordt gewerkt, gaat weleens iets mis. Het kan dus gebeuren dat je ontevreden over ons bent en een klacht hebt. We stellen het op prijs als je zo’n klacht altijd met ons deelt. Want dan kunnen we er iets aan doen. In ons klachtenreglement hebben we uitvoerig beschreven hoe we met klachten omgaan.

Heb je een klacht over gro-up?

Heb je een klacht? Bespreek het dan eerst met de betreffende medewerker of contactpersoon en, indien gewenst, zijn of haar leidinggevende. Komen jullie er niet uit? Neem dan contact met ons op, want we doen er alles aan om het op te lossen.

Komen we niet tot de gewenste oplossing? Dan heb je altijd het recht om je klacht neer te leggen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Hoeveel klachten, wat voor klachten?

We brengen ook een klachtenjaarverslag uit. Als er dat jaar tenminste klachten waren. In dat verslag staat onder meer hoeveel klachten er dat jaar per locatie zijn ingediend en wat voor klachten dat waren. Ook lees je daar hoe met die klachten is omgegaan en wat het resultaat was.

Het klachtenjaarverslag is een wettelijke verplichting. Bovendien worden wij ook beoordeeld op het jaarverslag. Maar wij vinden het vooral nodig en prettig voor ouders. Het klachtenjaarverslag laat duidelijk zien waar het soms misgaat. En hoe we dat samen met jou oplossen.