Begeleiding op school

gro-up kinderen boks

Vaak komt de jeugdhulpverlening negatief in het nieuws. Gelukkig zijn er ook positieve verhalen. Iris, senior trainer bij onze organisatie, vertelt: “In groep 2 zit een meisje met concentratieproblemen: ze praat vaak door de juf heen en vindt het lastig om contact met andere kinderen te maken. Via een verwijzing kwam ze samen met haar ouders bij ons terecht. Ze krijgt nu ondersteuning bij het leren.”

Start traject


“De intake verliep vrij vlot”, vertelt Iris. “We hadden op dat moment voldoende plek en konden dus direct starten met de schoolbegeleiding. Erg fijn voor het meisje, haar ouders en de school! Ik ben begonnen met een observatie van het meisje in de klas. De observatieperiode duurde ongeveer drie weken. Dat was nodig om een goed beeld te krijgen van de situatie. Vervolgens ben ik met de leerkracht en intern begeleider in gesprek gegaan, waarin we de observatieperiode bespraken en (sub)doelen hebben vastgesteld. Natuurlijk is hierbij ook uitvoerig contact geweest met de ouders.”

Vervolg


“In de weken daarna ben ik twee keer per week, ongeveer twee uur per keer, met het meisje aan de slag gegaan”, vervolgt Iris. “Het trainen van vaardigheden start buiten de klas, zodat er intensief geoefend kan worden. Hierna krijgt de leerkracht handvatten aangereikt om de leerling de juiste begeleiding te kunnen bieden binnen de klas. De eerste keer, werkten we aan onze vertrouwensrelatie en hebben we uitgebreid kennisgemaakt. Door middel van een egeltje (handpop) maakten we het eerste contact. Al snel konden we de training starten om het vervolgens met oefeningen in te kunnen zetten op sociale vaardigheden en concentratie. Dit hebben we ongeveer vier maanden gedaan, waarbij we tussendoor met ouder, leerkracht en intern begeleider de voortgang op de doelen hebben geëvalueerd en het perspectief bespraken (gelukkig konden deze gesprekken op gepaste afstand, weer fysiek plaatsvinden).

In het begin van het traject was het meisje erg op zichzelf gericht en wilde niets van andere leerlingen weten. Nu staat het meisje steeds meer open voor andere en het lukte haar nu ook om contact te maken met haar leeftijdgenootjes in de klas.”

Resultaat


Iris vertelt enthousiast over de behaalde doelen: “Het is mooi om te zien dat ze ook met het buitenspelen contact is gaan maken. Ze luistert nu beter naar de juf en doet leuk mee in de klas. Fijn dat ze door deze hulp een goede start gaat maken in groep 3! Alle betrokkenen waren zeer tevreden over het snelle resultaat. Dat is waar we ook voor staan: trajecten snel oppakken én binnen een half jaar afronden. Van de ouders kregen we een 10!”