Kinderopvang

Peuteropvang Amber

Peuteropvang Amber in Rotterdam Crooswijk

Introductie

Veel aandacht voor taal

Peuteropvang Amber is gevestigd in de Koningin Wilhelminaschool, waarmee we nauw samenwerken. Wij zijn een peuteropvanglocatie met VVE-programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Op de groep staan twee gediplomeerde en VVE-gecertificeerde pedagogisch medewerkers. We besteden veel aandacht aan taalactiviteiten. Herhaling in kleine groepen, werken met een themamuur, vertel-/thematafels en themawoorden komen dagelijks terug.

Nauwe samenwerking Koningin Wilhelminaschool

Peuteropvang Amber werkt met de voorschoolmethode BasisGoed. Deze methode stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen en bereidt hen voor op de basisschool, in het bijzonder de Koningin Wilhelminaschool. Met deze basisschool hebben wij een samenwerkingsverband dat tot uiting komt in de samenwerking tussen de voorschool (peuteropvang) en de vroegschool (groepen 1 en 2, de kleuters). Spelenderwijs worden activiteiten aangeboden die aansluiten bij de belevingswereld van uw kind. Een kind leert het beste als het iets leuk vindt. Betekenis en betrokkenheid zijn dan ook twee kernbegrippen in deze voorschoolmethode. Wanneer een kind betrokken is, heeft het alle aandacht voor de activiteit en leert het spelenderwijs nieuwe begrippen. Taalontwikkeling staat daarbij voorop. Maar de ontwikkeling van de taalvaardigheid hangt nauw samen met de ontwikkeling op andere terreinen zoals de motorische, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

‘Echte’ wereld naspelen

In de activiteiten van BasisGoed wordt ook veel aandacht besteed aan beginnend rekenen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling. Thema’s als ‘Ik vier feest’ of ‘Ik ga naar de winkel’ zijn thema’s waarin kinderen de echte wereld na kunnen spelen in de veilige omgeving van de peuteropvang. Het lokaal wordt omgebouwd tot een ruimte waarin ‘gewinkeld’ kan worden, boodschappenlijstjes gemaakt worden en de kinderen zich naar hartenlust kunnen verkleden. Er wordt veel gebruik gemaakt van ‘echte’ materialen. Omdat er bij de kleuters en zelfs de groepen 3 en 4 met dezelfde thema’s gewerkt wordt, ontstaat er een doorgaande lijn van de peuteropvang naar de basisschool.

Meer informatie

Wil je weten wat de kosten zijn voor de peuteropvang? De afdeling Klantcontact & Advies beantwoordt ze graag. Stel je vraag via 010-2862777 of klantcontact@gro-up.nl

LRK 272913698

GGD-Rapport

Locatie & Contact

Openingstijden

Maandag
08:15 - 15:45
Dinsdag
08:15 - 15:45
Woensdag
08:15 - 12:15
Donderdag
08:15 - 15:45
Vrijdag
08:15 - 15:45
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Klantcontact en advies

010 286 27 77 e-mail klantcontact en advies

Voor algemene vragen en plaatsingsbeleid

Deze locatie

06 30 20 77 68

Adres

Koepelstraat 10
3031 VB Rotterdam
Crooswijk
  • Avatar

    Sandra Neels

    Locatiemanager