Kinderopvang

Peuteropvang De Speeldoos

Peuteropvang De Speeldoos in Rhoon

Introductie

Ons team

Het team van De Speeldoos bestaat uit: Irma Kok (pm+) en Karin van den Driesche.

Waar staan we voor?

Wij willen dat uw peuter zich bij ons op zijn gemak voelt. Omdat ieder kind uniek is, vinden wij dat wij onze benadering daarop moeten aanpassen. Er zijn meer goede manieren om peuters te benaderen. Met onze kennis van verschillende pedagogische stromingen kiezen wij welke wijze het beste aansluit bij de persoonlijkheid en de ontwikkeling van uw kind.

We vinden het heel belangrijk om ruimte te bieden voor gevoelens. Is een peuter verdrietig of boos, dan proberen wij dit op een goede manier op te vangen, zodat de peuter zich begrepen, veilig en geborgen voelt.

De sociale ontwikkeling krijgt bij ons veel aandacht. Door het spelen in de groep leren de peuters: “samen spelen is samen delen”. Behalve het speelgoed, moet ook de aandacht gedeeld worden, waardoor de peuters belangrijke vaardigheden leren zoals even op de beurt wachten en naar elkaar luisteren. De pedagogisch medewerkers begeleiden de sociale ontwikkeling, bijvoorbeeld door de peuters te stimuleren zelf oplossingen te zoeken bij ruzietjes. Zo wordt uw kind steeds zelfstandiger.

Hoe doen we dat?

De inrichting en het kleurgebruik van onze groepsruimte zijn heel bewust gekozen. In de verschillende speelhoekjes kunnen de peuters naar eigen inzicht spelen en ontdekken. Zo zijn er een bouwhoek, poppenhoek en verf- en plakhoek. De kasten zijn zo ingedeeld dat de peuters de materialen zelf kunnen kiezen, pakken, en ook weer terugleggen. Het beuken meubilair gecombineerd met de primaire kleuren zorgt voor rust, warmte en gezelligheid.

Wij nemen actief deel aan het spel van de peuters. Daarbij kunnen wij goed luisteren en kijken naar de peuters, en zo inspelen op hun belevingswereld. De extra uitdaging die wij graag willen bieden, wordt dan een natuurlijk onderdeel van het spel. Op andere momenten observeren we van een klein afstandje wat er gebeurt, zodat we goed zicht hebben op de ontwikkeling van elke peuter, en onze activiteiten daarop kunnen laten aansluiten. We letten daarbij op de sociaal-emotionele ontwikkeling, op de taal en op de motoriek.

Meer informatie

Wil je weten wat de kosten zijn voor de peuteropvang? De afdeling Klantcontact & Advies beantwoordt ze graag. Stel je vraag via 010-2862777 of klantcontact@gro-up.nl

LRK 300306064

GGD-Rapport

Locatie & Contact

Openingstijden

Maandag
08:10 - 12:10
Dinsdag
08:10 - 12:10
Woensdag
08:10 - 12:10
Donderdag
08:10 - 12:10
Vrijdag
08:10 - 12:10
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Klantcontact en advies

010 286 27 77 e-mail klantcontact en advies

Voor algemene vragen en plaatsingsbeleid

Deze locatie

06 17 59 25 06

Adres

De Knip 1
3162 WL Rhoon
  • Avatar

    Sandra Neels

    Locatiemanager