Kinderopvang

Peuteropvang Parelmoer

Peuteropvang Parelmoer in Rotterdam Crooswijk

Introductie

Peuteropvang met VE

Peuteropvang Parelmoer is gevestigd in de A.S. Talmaschool. Wij zijn een peuteropvanglocatie met VE-programma (Voorschoolse Educatie). Op de groepen staan twee gediplomeerde en VVE-gecertificeerde pedagogisch medewerkers. Er is veel aandacht voor taalactiviteiten, waarbij herhaling in kleine groepen, het werken met een themamuur, vertel-/thematafels, praatplaten en themawoorden dagelijks terugkomen.

Samenwerkingsverband met de A.S. Talmaschool

Wij werken met de voorschoolse educatiemethode Uk & Puk. Deze methode stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen en bereidt hen voor op de basisschool, in het bijzonder de A.S. Talmaschool. Met deze basisschool hebben wij een samenwerkingsverband dat tot uiting komt in de samenwerking tussen de voorschool (peuteropvang) en de vroegschool (groepen 1 en 2, de kleuters). De taalontwikkeling staat daarbij voorop. De ontwikkeling van de taalvaardigheid hangt nauw samen met de ontwikkeling op andere terreinen. Er wordt daarom ook aandacht besteed aan beginnend rekenen, de motorische en creatieve ontwikkeling en sociale vaardigheden. Dit gebeurt allemaal spelenderwijs. Kinderen houden van spelen. En als je iets leuk vindt dan leer je het meest!

Puk is je vriend!

In de activiteiten van Uk & Puk staat de pop Puk centraal. Puk wordt ingezet om kinderen uit te nodigen tot taal in de vorm van gesprekjes. Maar Puk kan ook hun vriendje zijn als ze verdriet hebben. Samen met Puk beleeft uw kind van alles en leert het spelenderwijs allemaal nieuwe woorden en begrippen.
Thema’s als ‘Welkom Puk!’ en ‘Knuffels’ zijn thema’s die zeer herkenbaar zijn voor de kinderen. Deze thema’s richten zich op veiligheid, geborgenheid en vertrouwen. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling bij peuters. Kinderen leren begrippen als groot en klein, zacht en hard, vrolijk en verdrietig. De speel-/leeromgeving is zo ingericht dat de kinderen alle ontwikkelingsgebieden kunnen ontdekken en onderzoeken. De thema’s staan dicht bij de belevingswereld van uw kind en zijn daardoor zeer herkenbaar. Omdat er bij de kleuters ook met de VE-methode gewerkt wordt, ontstaat er een doorgaande lijn van de peutergroep naar de basisschool.

Meer informatie

Wil je weten wat de kosten zijn voor de peuteropvang? De afdeling Klantcontact & Advies beantwoordt ze graag. Stel je vraag via 010-2862777 of klantcontact@gro-up.nl

LRK 322975013

GGD-Rapport

Locatie & Contact

Openingstijden

Maandag
08:00 - 15:45
Dinsdag
08:00 - 15:45
Woensdag
08:00 - 15:45
Donderdag
08:00 - 15:45
Vrijdag
08:00 - 15:45
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Klantcontact en advies

010 286 27 77 e-mail klantcontact en advies

Voor algemene vragen en plaatsingsbeleid

Deze locatie

06 21 14 41 81

Adres

Vaandrigstraat 15
3034 PX Rotterdam
Crooswijk
  • Avatar

    Marion Bax

    Locatiemanager