Kinderopvang

Peuteropvang Rozenkwarts

Peuteropvang Rozenkwarts in Rotterdam Crooswijk

Introductie

Veel aandacht voor taal

Peuteropvang Rozenkwarts is gevestigd in de Oscar Romeroschool. Wij zijn een peuteropvanglocatie met een VE-programma (Voorschoolse Educatie). Op de groepen staan twee gediplomeerde en VE-gecertificeerde pedagogisch medewerkers. Er is veel aandacht voor taalactiviteiten, waarbij herhaling in kleine groepen, het werken met een themahoek, vertel- en praatplaten en themawoorden dagelijks terugkomen.

Samenwerkingsverband met de Oscar Romeroschool

Wij werken met de voorschoolse educatiemethode Uk & Puk. Deze methode stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen en bereidt hen voor op de basisschool, in het bijzonder de Oscar Romeroschool. Met deze basisschool hebben wij een samenwerkingsverband dat tot uiting komt in de samenwerking tussen de voorschool (peuteropvang) en de vroegschool (groepen 1 en 2, de kleuters). De taalontwikkeling staat daarbij voorop. De ontwikkeling van de taalvaardigheid hangt nauw samen met de ontwikkeling op andere gebieden. Er wordt daarom ook aandacht besteed aan beginnend rekenen, de motorische ontwikkeling en sociale vaardigheden. Dit gebeurt allemaal spelenderwijs.

Puk is je vriend!

In de activiteiten van Uk & Puk staat de pop Puk centraal. Puk wordt ingezet om kinderen uit te nodigen tot taal in de vorm van gesprekjes. Maar Puk kan ook hun vriendje zijn als ze verdriet hebben. Samen met Puk beleeft uw kind van alles en leert het spelenderwijs allemaal nieuwe woorden en begrippen.
Thema’s als ‘Reuzen en kabouters’ en ‘Hatsjoe!’ zijn thema’s die zeer aantrekkelijk zijn voor de kinderen. Ze leren begrippen als groot en klein, lang en kort. Maar ook leren ze over ziek zijn, gezonde voeding en mogen ze de pop Puk beter maken met pleisters en verbandjes. De speel-/leeromgeving is zo ingericht dat de kinderen alle ontwikkelingsgebieden kunnen ontdekken en onderzoeken. De thema’s staan dicht bij de belevingswereld van uw kind en zijn daardoor zeer herkenbaar. Omdat er bij de kleuters ook met een VE-methode gewerkt wordt, ontstaat er een doorgaande lijn van de peuteropvang naar de basisschool.

Meer informatie

Wil je weten wat de kosten zijn voor de peuteropvang? De afdeling Klantcontact & Advies beantwoordt ze graag. Stel je vraag via 010-2862777 of klantcontact@gro-up.nl

LRK 211935591

GGD-Rapport

Locatie & Contact

Openingstijden

Maandag
08:05 - 15:50
Dinsdag
08:05 - 15:50
Woensdag
08:05 - 12:05
Donderdag
08:05 - 15:50
Vrijdag
08:05 - 15:50
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Klantcontact en advies

010 286 27 77 e-mail klantcontact en advies

Voor algemene vragen en plaatsingsbeleid

Deze locatie

06 30 08 81 30

Adres

Isaäc Hubertstraat 151
3034 CS Rotterdam
Crooswijk
  • Avatar

    Marion Bax

    Locatiemanager