Kinderopvang

Peuteropvang Saffier

Peuteropvang Saffier in Rotterdam Kralingen

Introductie

Veel aandacht voor taal

Peuteropvang Saffier is gevestigd in de Arentschool. Wij zijn een peuteropvanglocatie met VVE-programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Op de groepen staan twee gediplomeerde en VVE-gecertificeerde pedagogisch medewerkers. Er is veel aandacht voor taalactiviteiten, waarbij herhaling in kleine groepen, het werken met een themamuur, vertel-/thematafels en themawoorden dagelijks terugkomen.

Nauwe samenwerking met de Arentschool

Wij werken met de voorschoolsmethode Uk & Puk. Deze methode stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen en bereidt hen voor op de basisschool, in het bijzonder de Arentschool. Met deze basisschool hebben wij een samenwerkingsverband dat tot uiting komt in de samenwerking tussen de voorschool (peuteropvang) en de vroegschool (groepen 1 en 2, de kleuters). De taalontwikkeling staat daarbij voorop. De ontwikkeling van de taalvaardigheid hangt nauw samen met de ontwikkeling op andere terreinen. In de activiteiten van Uk & Puk wordt daarom ook aandacht besteed aan beginnend rekenen, de motorische ontwikkeling en sociale vaardigheden. Dit gebeurt spelenderwijs.

Puk is je vriend!

Thema’s als ‘Welkom Puk!’ en ‘Knuffels’ zijn thema’s die zeer herkenbaar zijn voor de kinderen. Deze thema’s richten zich op veiligheid, geborgenheid en vertrouwen. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling bij peuters. Kinderen leren begrippen als groot en klein, zacht en hard, vrolijk en verdrietig. In de activiteiten van Uk & Puk staat de pop Puk centraal. Puk wordt ingezet om kinderen uit te nodigen tot taal in de vorm van gesprekjes. Maar Puk kan ook hun vriendje zijn als ze verdriet hebben. Samen met Puk beleeft uw kind van alles en leert het spelenderwijs allemaal nieuwe begrippen. Omdat er bij de kleuters ook met een VVE-methode gewerkt wordt, ontstaat er een doorgaande lijn van de peutergroep naar de basisschool.

Meer informatie

Wil je weten wat de kosten zijn voor de peuteropvang? De afdeling Klantcontact & Advies beantwoordt ze graag. Stel je vraag via 010-2862777 of klantcontact@gro-up.nl

LRK 256686695

GGD-Rapport

Locatie & Contact

Openingstijden

Maandag
08:15 - 15:45
Dinsdag
08:15 - 15:45
Woensdag
08:15 - 12:45
Donderdag
08:15 - 15:45
Vrijdag
08:15 - 15:45
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Klantcontact en advies

010 286 27 77 e-mail klantcontact en advies

Voor algemene vragen en plaatsingsbeleid

Deze locatie

06 10 32 78 91

Adres

Jaffahof 75
3061 KZ Rotterdam
Kralingen
  • Avatar

    Sandra Neels

    Locatiemanager