Kinderopvang

Peuteropvang Sneeuwkwarts

Peuteropvang Sneeuwkwarts in Rotterdam Crooswijk

Introductie

Voor- en vroegschoolse peuteropvang

Peuteropvang Sneeuwkwarts is gevestigd in de Waalse school. Wij zijn een peuteropvanglocatie met VVE-programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Op de groepen staan twee gediplomeerde en VVE-gecertificeerde pedagogisch medewerkers. Er is veel aandacht voor taalactiviteiten, waarbij herhaling in kleine groepen, het werken met een themamuur, vertel-/thematafels en themawoorden dagelijks terugkomen.

Puk is je vriend!

Wij werken met de voorschoolsemethode Uk & Puk. Deze methode stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen en bereidt hen voor op de basisschool, in het bijzonder de Waalse school. Met deze basisschool hebben wij een samenwerkingsverband dat tot uiting komt in de samenwerking tussen de voorschool (peuteropvang) en de vroegschool (groepen 1 en 2, de kleuters). De taalontwikkeling staat daarbij voorop. De ontwikkeling van de taalvaardigheid hangt nauw samen met de ontwikkeling op andere terreinen. Er wordt daarom ook aandacht besteed aan beginnend rekenen, de motorische ontwikkeling en sociale vaardigheden. Dit gebeurt allemaal spelenderwijs.

In de activiteiten van Uk & Puk staat de pop Puk centraal. Puk wordt ingezet om kinderen uit te nodigen tot taal in de vorm van gesprekjes. Maar Puk kan ook hun vriendje zijn als ze verdriet hebben. Samen met Puk beleeft uw kind van alles en leert het spelenderwijs allemaal nieuwe begrippen. Thema’s als ‘Wat heb je aan vandaag?’ en ‘Oef, wat warm!’ zijn thema’s die zeer herkenbaar zijn voor de kinderen. Kinderen leren de verschillende lichaamsdelen benoemen en leren dat je een muts opdoet als het koud is buiten. En dat je in de zomer een zonnebril opdoet en jezelf insmeert met zonnebrandcrème als de zon schijnt.

Doorgaande lijn naar de basisschool

De speel-/leeromgeving is zo ingericht dat de kinderen alle ontwikkelingsgebieden kunnen ontdekken en onderzoeken. De thema’s staan dicht bij de belevingswereld van uw kind en zijn daardoor zeer herkenbaar. Omdat er bij de kleuters ook met een VVE-methode gewerkt wordt, ontstaat er een doorgaande lijn van de peutergroep naar de basisschool.

Meer informatie

Wil je weten wat de kosten zijn voor de peuteropvang? De afdeling Klantcontact & Advies beantwoordt ze graag. Stel je vraag via 010-2862777 of klantcontact@gro-up.nl

LRK 212327252

GGD-Rapport

Locatie & Contact

Openingstijden

Maandag
08:15 - 15:45
Dinsdag
08:15 - 15:45
Woensdag
08:15 - 12:15
Donderdag
08:15 - 15:45
Vrijdag
08:15 - 15:45
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Klantcontact en advies

010 286 27 77 e-mail klantcontact en advies

Voor algemene vragen en plaatsingsbeleid

Deze locatie

06 30 08 80 40

Adres

Goudseweg 25
3031 XH Rotterdam
Crooswijk
  • Avatar

    Fatima Daali

    Locatiemanager