6B 210603 SWKG VBS SD Vanbrienenoordschool 6665

Op de basisschool ontdek je je talenten en leer je het mooiste uit jezelf te halen

School is onderdeel van je buurt, je thuis, je leven. Bij ons krijg je alle kansen en heb je alle groeiruimte

De Van Brienenoordschool in Oud-IJsselmonde (Rotterdam) is een samenwerkingsschool voor openbaar en protestants-christelijk basisonderwijs. De school is onderdeel van gro-up. Dat betekent dat we kinderen, ook met kinderopvang, buurtwerk en jeugdhulp, alle kansen en groeiruimte bieden.

Onderwijs Gruppets
Direct naar

Van Brienenoordschool in Rotterdam

Elk kind is anders. En elk kind heeft andere talenten en mogelijkheden. Maar allemaal verdienen ze dezelfde kansen om die talenten en mogelijkheden te kunnen ontwikkelen. De Van Brienenoordschool wil kinderen de mooiste kansen en het beste onderwijs bieden. Zo geven wij jou een stevige basis om het mooiste uit jezelf te halen.

De school is ook een brug

De Van Brienenoordschool is een samenwerkingsschool voor openbaar en protestants-christelijk basisonderwijs. Wij vinden het woord respect heel belangrijk. Respect hebben voor jezelf, voor anderen, voor elkaars levensovertuiging, voor elkaars cultuur. En we zien werkelijk naar elkaar om. Als ouders, als leerkrachten en als kinderen. De basisschool is toch ook een soort minimaatschappij: de wereld in het klein met allemaal wereldburgers.

De Van Brienenoordschool is onderdeel van gro-up. Dat heeft veel voordelen. De kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang (BSO) en school zijn zo veel meer rond het kind gebouwd. We hebben namelijk alles in huis. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat kinderen medewerkers uit de peuteropvang ook als leraarondersteuner op school tegenkomen. We leggen allerlei verbindingen in projecten. Zo is school voor kinderen ook de brug naar de ontwikkeling van hun talenten, naar het plezierig en respectvol met elkaar omgaan en naar het prettig leven in de maatschappij. Leren, ontdekken, lol maken, groeien; daarvoor bieden we kinderen alle ruimte en ondersteuning. Maar we willen nog meer.

Buurtfunctie Van Brienenoordschool

De Van Brienenoordschool wil een breed talentencentrum zijn. De school kan zo voor mensen van alle leeftijden iets betekenen. De Van Brienenoordschool geeft niet alleen goed onderwijs, maar heeft ook een sterke en herkenbare buurtfunctie. Voor onderwijs, opvang, zorg en vrijetijdsbesteding. Dat doen we samen met de verschillende organisaties die onderdeel zijn van gro-up. Dit talentencentrum is een centrum waarin ieder kind goed onderwijs krijgt, waarin ouders zich welkom voelen en waar buurtgenoten zich verder kunnen ontwikkelen. Samen zorgen we ervoor dat iedereen de kansen krijgt om talenten te ontwikkelen.