Tips van queers voor ouders rondom de coming-out

Tips En Misverstanden Van Queers Voor Ouders Rondom De Coming Out

Zoals: er is geen vaste leeftijd waarop je je identiteit herkent

‘Pap, mam, ik moet jullie wat vertellen …’ Jaarlijks is het op 11 oktober coming-outdag. Bij een coming-out, of uit de kast komen, komt een persoon uit voor diens geaardheid of gender. Bijvoorbeeld tegenover de ouders. Iedere coming-out is een eigen verhaal. Maar de jongeren op de queergroep van gro-up buurtwerk zien wel overeenkomsten. En komen met een paar misvattingen over coming-outs. En tips hoe je als ouder de coming-out prettiger kan maken voor je kind.

Je kind is er langer mee bezig dan je denkt

Anders dan veel ouders denken komt hun kind niet direct tegenover hen uit de kast. Ze verwachten van wel, omdat ze geloven dat hun kinderen met alles bij ze terecht kunnen. En dat dus ook doen. Daarom gaan ouders na een coming-out vaak het gesprek aan alsof hun kind nog twijfelt. Maar jezelf leren kennen is een lang proces. En dat wil je eerst zelf uitzoeken. Als je eenmaal zo zeker bent dat je het gaat delen. Is het pijnlijk als je ouders nog weer ingaan op twijfels. Dan kan het overkomen of je als ouder wil dat je kind weer gaat twijfelen.

‘Mijn moeder wilde begrijpen wat ik voelde. Maar ik kon dat lastig onder woorden brengen.’

14-jarige jongere van de queergroep

Er is geen magische leeftijd waarop je weet wie je bent

‘Ben je niet wat jong om dit te weten’, krijgen sommige kinderen of jongeren te horen van hun ouders. Maar vraag eens rond in je eigen kennissenkring wanneer iedereen voor het eerst verliefd was. Of wat je leuk vindt om te doen. Iedereen heeft een eigen moment om de identiteit en de geaardheid te ontdekken.

Let ook eens op hoe kinderen op de basisschool omgaan met wat typische meisjes- of jongensdingen zijn. Waarschijnlijk is je gender al vrij vroeg een onderdeel van wie je bent.

Tips om je kind te ondersteunen na de coming out

Naast deze misvattingen hebben de leden van de queergroep wat tips voor ouders.

  1. Vraag je kind waar het behoefte aan heeft

De een wil, als de stap van de coming-out eenmaal is gezet, er gelijk over doorpraten. Een ander wil graag dat het gezinsleven doorgaat zoals het was. De enige juiste graadmeter hiervoor is je kind.

  1. Laat jouw beeld los

Gevoel en het wereldbeeld van mensen verschilt. Hoe jouw kind tegen zaken als geaardheid en gender aankijkt, kan anders zijn dan jij doet. Probeer de zienswijze van je kind te begrijpen. Ook als je het zelf anders ziet of ervaart.

  1. Ga mee in het taalgebruik van je kind

Woorden doen ertoe. Sommige woorden worden regelmatig negatief gebruikt. Zoals het woord homo (‘je gooit als een homo’). En sommige woorden bevestigen een norm, waar queermensen zich niet thuis bij voelen. Zoals voornaamwoorden als hij en zij. Kiest je kind voor andere voornaamwoorden? Gebruik die dan ook. Dat is een enorme steun.

‘Mijn leerkracht bleef na mijn coming-out zeggen: goed dat je zo open bent. Terwijl ik er minder mee bezig was.’

14-jarige jongere van de queergroep jongerenwerker bij gro-up buurtwerk

  1. Blijf het pijlen

De coming-out is geen einde van een proces. Queerpersonen blijven nog vaak tegen onzekerheid aanlopen. Ook doordat ze regelmatig te maken krijgen met miskenning. Dus check soms even in bij je kind hoe het gaat. En waar er behoefte aan is. Zoals een familielid dat net de verkeerde dingen zegt. Of een behoefte aan een bepaalde vriendengroep.

Op zoek naar gelijkgestemden

Als ouder kan je zorgen dat jullie gezin een fijne plek is voor je queerkind. Op de rest van de wereld heb je minder grip. Dan kan het helpen als je kind vrienden queervrienden heeft. Daarom heeft gro-up buurtwerk queerbijeenkomsten. Om samen te kunnen komen met gelijkgestemden. Vraag er naar bij de jongerenwerker in jouw wijk .