gro-up start pilot met ontbijt voor peuters

gro-up Start Pilot Met Ontbijt Voor Peuters

In navolging van de basisschool biedt gro-up vanaf 23 oktober een ontbijt aan kinderen op de peuteropvang aan. Op de locaties Bergkristal, Eigen-Wijs en Zonnesteen starten we een pilot voor de periode van een jaar. In die periode onderzoekt gro-up of het ontbijt een positief effect heeft op de ontwikkeling van de kinderen.

Pilot peuterontbijt in Rotterdam

“Sinds maart 2023 hebben basisscholen de mogelijkheid om hun leerlingen een ontbijt aan te bieden”, vertelt Annemieke Westhoeve regiomanager bij gro-up. “Leerkrachten zagen dat er veel kinderen vanwege armoede zonder ontbijt naar school kwamen. Daardoor ontstond de mogelijkheid voor het ontbijt, want leren op een lege maag is geen goed idee. Nu blijkt dat leerlingen inderdaad beter leren. Maar het ontbijt heeft ook positieve effecten op bijvoorbeeld het gedrag. En dus vroegen we ons af of een ontbijt ook voor peuters dezelfde positieve effecten heeft.”

Er komt 29 procent minder negatief gedrag voor op basisscholen waar een ontbijt wordt aangeboden.

Onderzoek Jeugdeducatiefonds

Vanaf 23 oktober krijgen alle peuters op de drie Rotterdamse peuteropvanglocaties een ontbijt. Tot aan de zomervakantie 2024 bekijken pedagogisch medewerkers en pedagogisch coaches samen met ouders wat de resultaten zijn. “Dit doen met observaties, vragenlijsten en gesprekken met ouders”, zegt Annemieke. “In de zomer kijken we dan of we doorgaan met het peuterontbijt. En het misschien wel uitbreiden naar andere locaties.”

Schoolontbijt belooft veel goeds

Het Jeugdeducatiefonds toonde de voordelen van een ontbijt voor schoolkinderen al aan. Zo verbeterde de sfeer op scholen die ontbijt aanbieden met 39 procent en daalde het vertoonde negatieve gedrag van kinderen met 29 procent, er zijn minder ruzietjes. “Dat belooft veel goeds”, zegt Annemieke. “Maar dan hebben we het wel over andere leeftijden. En op de peuteropvang maken kinderen kortere dagen dan op school. Plus we doen heel andere dingen. Bij gro-up werken we met wetenschappelijk onderbouwde methodes, en dus nemen we niet zomaar aan dat voor peuters dezelfde resultaten gelden. Vandaar dat we beginnen met een pilot.”

Start Pilot Met Ontbijt Voor Peuters

Ontbijt versterkt band

“Het Jeugdeducatiefonds concludeert dat het ontbijt de band tussen de leerkracht en de kinderen versterkt maar ook die tussen ouders en de scholen”, zegt Annemieke. “Dus naast alle kinderen op de opvang zijn ook andere gezinsleden van harte welkom bij het ontbijt.”

"Het ontbijt moet onderdeel worden van het vaste ritme van de opvang. De eerste dag stond alles al klaar. Vanaf morgen ga ik samen met de kinderen de ontbijttafel dekken. Dan gaan ze elke dag herkennen wat we gaan doen."

Gaitri pedagogisch medewerker Peuteropvang Zonnesteen

Steeds een stap verder gaan

“Ik ben echt blij dat we deze pilot gaan doen”, zegt Annemieke. “We zijn in de kinderopvang erg begaan met de kinderen. En willen steeds een stap verder gaan om hen te helpen bij de ontwikkeling. Ik vind het daarom mooi dat we nu gaan ontdekken of we nog meer het verschil kunnen maken voor deze kinderen.”