Week van Lezen en Schrijven: Taalhulp in elke levensfase

Week Van Het Lezen En Schrijven

8 tot en met 15 september is het de landelijke Week van Lezen en Schrijven. Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. gro-up biedt taalhulp in elke levensfase. Door taalontwikkeling aan te wakkeren bij kinderen. Door jongeren te helpen bij hun taalontwikkeling. En door volwassenen te helpen alsnog hun weg te vinden de maatschappij.

Aandacht voor laaggeletterdheid

Jongerenwerker Shawn J├╝rshe vertelde bij het Glazen Radiohuis, een initiatief om aandacht te vragen voor laaggeletterheid, over wat hij bij jongeren merkt van dit probleem. 'Doordat jongeren afkortingen en straattaal gebruiken valt laaggeletterdheid meestal niet op', zegt Shawn. 'Tot ze tijdens hun opleiding stage moeten lopen. Dan hebben ze onze hulp nodig met een sollicitatiebrief.' Ook bij ouders komt het probleem naar voren door school. 'Zij snappen niet alle informatie die de school van hun kind stuurt. En dus zijn ze niet goed op de hoogte', vertelt Shawn.

Kijk hieronder het interview met Shawn terug.

Kun je deze content niet goed zien? Dan heb je waarschijnlijk voor een aantal cookies geen toestemming gegeven. Accepteer de marketingcookies om de content wel te kunnen zien. 

Akkoord

Taalhulp in elke levensfase

Niet alleen Shawn, veel van zijn collega's bij gro-up werken aan de taalontwikkeling. Want juist taal is een mooi voorbeeld van hoe wij onze belofte waarmaken: gro-up is er voor je van -6 maanden tot zelfstandigheid. We zetten op een rij hoe we dat met taalhulp doen.

Peuter en kleuter: taalvaardig naar de basisschool

De eerste vier jaar is een kind het meest gevoelig voor het leren van taal. Door dagelijks aandacht te besteden aan taal, leert een kind steeds beter praten. Op het kinderdagverblijf en de peuteropvang zijn we daarom heel veel bezig met taalontwikkeling. Bijna al onze locaties werken met een Voorschools Educatieprogramma (VE). Door te spelen, samen te zingen en voor te lezen werken we daarmee aan de taalontwikkeling. Dingen die een kind leuk vindt om te doen, maken we leerzaam. In Zoetermeer heet de peuteropvang dan ook Speeltaalhuis: spelend je taalgevoel ontwikkelen. En in veel gemeentes kunnen kinderen met een taalachterstand gratis naar de peuteropvang. Alles met een helder doel: zorgen dat een kind als het vier jaar is qua taalontwikkeling helemaal klaar is voor de basisschool. En in Rotterdam doen we dat zelfs voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

Schoolkind: huiswerkbegeleiding

School is een belangrijke aanjager van taalontwikkeling. Hebben kinderen daarnaast extra begeleiding nodig? Kan gewoon. Bijvoorbeeld door een taalspelletje te doen op de buitenschoolse opvang (BSO). Of doordat de pedagogisch medewerker daar helpt met het huiswerk.

Taalhulp In Elke Levensfase

Jongeren: begeleiding op maat

Ook onze jongerenwerkers begeleiden graag bij de huiswerkopdrachten. Zij gaan rustig een stap verder en helpen met een sollicitatiebrief. Moeite met een online aanvraag? De jongerenwerker kijkt gewoon even mee. Wat een jongere ook nodig heeft om de taalvaardigheid te vergroten, of mee te komen in de maatschappij: de jongerenwerker helpt. Of door het te regelen. Of door de jongere te koppelen aan een instantie die de wens kan laten uitkomen. Kijk hier of onze jongerenwerkers ook in jouw buurt lopen.

Volwassenen: taalmaatjes

Hoe ouder je wordt, hoe vervelender laaggeletterdheid is. Want iedereen gaat er vanuit dat je een bepaald taalniveau hebt. Veel mensen die laaggeletterd zijn, schamen zich daar voor. Zij kunnen bij gro-up buurtwerk terecht. Vrijwilligers en onze buurtwerkers helpen hen bijvoorbeeld om hun post te begrijpen, een DigiD aan te maken of een brief te schrijven aan een ver familielid. En in Rotterdam hebben we het project Taalmaatjes. Waar je lekker in gesprek gaat met iemand, om zo de woordenschat te vergroten. En kan buurtwerk je niet helpen? Dan kennen ze de instantie bij wie je wel moet zijn.