Herroepingsrecht gro-up

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Herroepen is mogelijk binnen 14 dagen na de datum van het ondertekenen van de overeenkomst. Je hoeft geen reden op te geven en het wordt per direct (moment van toesturen formulier) herroepen.

Is de opvang van je kind(eren) al gestart tijdens deze 14 dagen bedenktijd? Dan kan je nog steeds de overeenkomst zonder opgaaf van reden herroepen. Je betaalt dan slechts voor de al afgenomen opvangdagen.

Formulier voor ontbinding / herroeping
Selecteer de gro-up opvang waarvoor je de overeenkomst wil ontbinden.
Geef de datum op wanneer je de overeenkomst hebt ondertekend
Het debiteurnummer vind je terug op de overeenkomst die je van gro-up hebt ontvangen.
Gegevens ouder/ verzorger