gro-up lachend huiswerk maken

Raatsamen

Samenwerken aan minder schooluitval

gro-up heeft samen met Enver en Curium het concept Raatsamen ontwikkeld. Met Raatsamen zorgen we er samen voor dat kinderen zich goed kunnen blijven ontwikkelen op school. Zo helpen we schooluitval te voorkomen. Raatsamen is onderdeel van de jeugdhulp in de regio Midden-Holland.

In één team brengen we de expertise samen. Zo zorgen we snel voor passende hulp. Die is zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig. Het team helpt kinderen met gedrags- of sociaal-emotionele problemen om beter te functioneren in de klas. Zo voorkomen we vaak de inzet van zwaardere zorg.

gro-up jongen kijkt om in klas

De uitgangspunten van Raatsamen

Een integrale aanpak: de school is onderdeel van de leefwereld van het kind.

Problemen op school kunnen allerlei oorzaken hebben. Bij Raatsamen kijken we naar wat nodig is om problemen op te lossen. We hebben een integrale blik en aanpak. Met korte lijnen tussen onderwijs en jeugdhulp. Gericht op een fijnere schooltijd zonder onderbrekingen.

Brede expertise: zo kunnen we direct het juiste doen.

Raatsamen werkt met een team van hulpverleners van de drie organisaties. Er is dus veel kennis en ervaring in het team. We kunnen direct de juiste jeugdhulp bieden. Hulp die aansluit bij de vraag en situatie, zonder tijdverlies. Zo voorkomen we onnodige opschaling naar zwaardere zorg.

Een doorlopende lijn van preventie naar gespecialiseerde jeugdhulp

Raatsamen biedt, afhankelijk van de hulpvraag van het kind, de ouders en school:

  • lichte zorg: observeren van de leerkracht, gezins- en ouderbegeleiding;
  • intensieve zorg: diagnostiek, behandeling.

De lijnen zijn kort tussen school en jeugdhulp. Daardoor kunnen kleine problemen klein blijven en krijgen school en ouders de juiste ondersteuning. Is er een complexere jeugdhulpvraag of behoefte aan diagnostiek? Dan kunnen we die direct inzetten. De GGZ reserveert tijd voor de kinderen van Raatsamen. Er kan dus snel een eerste observatie en screening worden ingezet.

Snel schakelen dankzij overkoepelende afspraken met het sociale team

Het sociale team is nauw betrokken bij Raatsamen en kent de werkwijze. Als er een vraag is, is een 'go' van het sociaal team voldoende. Er hoeft niet gewacht te worden op een beschikking.

gro-up twee meisjes met smartphone

Meer weten over Raatsamen van gro-up?

Wil je meer weten over Raatsamen? Of een kind aanmelden? Bel ons gerust op 010 – 286 27 65 of mail naar aanmeldingen.jeugdhulp@gro-up.nl.