Klachten, tips & complimenten

Heb je een klacht? We zoeken naar een oplossing

gro-up wil je kind en gezin de beste jeugdhulp bieden. Ben je niet tevreden? Aarzel dan niet: geef dit gerust bij ons aan. Wij gaan graag met je in gesprek om samen naar een passende oplossing te zoeken.

Als een gesprek niet voldoende is of als je niet tevreden bent over de geboden oplossing, dan kan je gebruikmaken van onze klachtenregeling. De eerste stap is om je klacht telefonisch of schriftelijk in te dienen. Dit kan bij de betrokken leidinggevende of via info.jeugdhulp@gro-up.nl.

Vervolgens nemen we contact met je op. Om de klachten te bespreken en wat jij een passende oplossing zou vinden. Samen met de betrokkenen en met jou proberen we de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Als we er samen niet uitkomen …

Gelukkig lukt het bijna altijd om klachten in goed overleg op te lossen. Soms komen we er helaas samen toch niet uit. Of wil je je klacht direct indienen bij een commissie. Je kan je klacht voorleggen aan de Klachtencommissie Jeugdhulp Zuid-Holland. De klachtencommissie is onafhankelijk en geeft een oordeel over de gegrondheid van je klacht. De klachtencommissie biedt geen oplossing aan. Dien je klacht via e-mail of per brief (Klachtencommissie Jeugdhulp Zuid-Holland, Postbus 258, 3000 AG Rotterdam) bij de klachtencommissie in. Meer informatie over de werkwijze van de Klachtencommissie en tips en handvatten voor de klager vind je hieronder.

Jeugdstem en de jeugdombudsman

Als je hulp wilt bij je klacht of advies, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Jeugdstem geeft advies en ondersteunt bij het indienen van een klacht. Zij zijn onafhankelijk en bieden gratis ondersteuning. Meer informatie lees je op jeugdstem.nl. Verschillende gemeenten hebben een eigen jeugdombudsman. Verschillende gemeenten hebben een eigen jeugdombudsman. Je kunt de jeugdombudsman inschakelen als je niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht. Op de website van de gemeente vind je hierover meer informatie.

Ook tips en complimenten mogen gedeeld worden!

Je ervaart onze zorg van dichtbij, dus je weet er alles van. Heb je tips om onze dienstverlening te verbeteren? We nemen ze graag ter harte. En van complimenten worden we ook blij: we zijn graag op de goede weg.

Tips en complimenten mail je naar info.jeugdhulp@gro-up.nl