A1 Shutterstock 367361672

Nieuw in Rotterdam

Je krijgt als nieuwkomer in Nederland met veel te maken. Wij proberen het inburgeren iets makkelijker te maken.

Welkom in Rotterdam!

Met het project Nieuw in Rotterdam maken we nieuwkomers in Rotterdam wegwijs in hun stad. We informeren mensen over rechten en plichten, (on)geschreven regels, omgangsvormen en het belang van het leren van de Nederlandse taal.

C6 Shutterstock 1187479090

Hier richten we ons op

Nieuw in Rotterdam richt zich op twee dingen: netwerkvorming en inburgeringsexamen.

Voorlichting

Onze voorlichting sluit altijd aan op de participatieworkshops die onderdeel zijn van het inburgeringsexamen. Zo behandelen we bijvoorbeeld zorg, arbeid en vrijwilligerswerk in Nederland.

Netwerkvorming

We maken nieuwe Rotterdammers bekend met hun wijk en stad. We vertellen hen over het aanbod op het gebied van taal, cultuur, sport, ontmoeting en voorlichting in de eigen wijk.

Inburgeringsexamen

We ondersteunen nieuwkomers bij het vinden van een school in de buurt en helpen onder andere bij het aanvragen van het inburgeringsexamen en bij DUO-registraties.

Stel je vraag

Wil je meer weten over Nieuw in Rotterdam? Mail je vraag naar nir@gro-up.nl.

gro-up Logo Nieuw In Rotterdam 2020