De spijbelaar wordt geen schoolverlater

B1 Shutterstock 749468407

Maandagochtend, eerste lesuur. Weer blijft die ene stoel leeg. Zonde, het was zo’n goede leerling. Nu kelderen zijn cijfers. Logisch ook als je niet het fatsoen hebt te komen opdagen voor de les … Spijbelen is toch een gebrek aan fatsoen? Vaak zit er meer achter. En gro-up jeugdhulp zoekt dat uit met Rotterdamse leerlingen. Zo wordt de spijbelaar geen schoolverlater.

“Wat we willen weten: waar komt het gedrag vandaan?”

Onderwijsgerichte Dagprogramma in Rotterdam

1150 leerlingen in Rotterdam verlieten in het studiejaar 2019/’20 voortijdig hun school. Geen van hen is hetzelfde. De gemeente Rotterdam wil schooluitval voorkomen door leerlingen vroeg te helpen. Hiervoor start op 1 januari 2023 het Onderwijsgerichte Dagprogramma. Basis- en middelbare scholen kunnen de hulp inroepen van jeugdhulp. Zij helpen een kind of jongere die dreigt uit te vallen er weer bovenop.

Gedrag waar wat achter zit

Ellen Nieuwstad, regiomanager bij gro-up, is betrokken bij het Onderwijsgerichte Dagprogramma. Zij legt uit hoe je er vroeg bij kan zijn: “Schoolverlaten is een eindpunt van een traject. Stel: je hebt een leerling waarvan van het ene op het andere moment de cijfers kelderen. Of die ineens gaat spijbelen.

C2 Shutterstock 2006933507

Of op de basisschool een kind dat een kort lontje heeft, of juist overdreven ‘de clown’ uithangt. Het is gedrag waarvan wij weten dat er vaak wat achter zit. Met het dagprogramma kunnen scholen ons invliegen om met zo’n leerling aan de slag te gaan. In de klas, een-op-een of in een aparte groep. Samen ontdekken we waar de leerling mee zit. En wat het beste werkt om dat op te lossen.”

Waar komt het gedrag vandaan?

“Wat we willen weten: waar komt het gedrag vandaan?” zegt Ellen. “Hoort dit gedrag bij dit kind? Of speelt er iets in zijn/haar omgeving wat spanning geeft. Ruziënde ouders, bijvoorbeeld. Of een onrustige sfeer in de buurt. Dat bepaalt hoe we verder gaan. Ligt het aan de omgeving? Dan kijken we met het wijkteam waar die omgeving mee geholpen is. Of we kijken of ons buurtwerk kan helpen. Is het gedrag dat hoort bij het kind? Dan gaan we zelf aan de slag met een behandelmethode. Zodat het kind weer met een goed gevoel naar school gaat.”

Daarbij gebruikt gro-up haar brede expertise. “In Rotterdam zijn we als gro-up jeugdhulp nieuw. Maar we hebben in andere regio’s veel ervaring met kinderen en jongeren”, zegt Ellen. “En het buurtwerk van gro-up weet wat er speelt in een wijk. Ook bieden zij tal van trainingen en workshops die heel bruikbaar zijn in het dagprogramma.”

Gelukkig worden

Ellen heeft een duidelijk doel voor ogen met het Onderwijsgerichte Dagprogramma: “Kinderen verdienen het om in een veilige en ontspannen omgeving op te groeien. Daar hoort onderwijs bij. Dan ontwikkelen en leren ze vanzelf. Het liefst op school, natuurlijk.”

D1 Shutterstock 693853891 (1)

Bel gerust

Vanaf 1 januari start het Onderwijsgerichte Dagprogramma in Rotterdam. Woon je in de Maasstad en heb je vragen of zorgen over je kind? Of een van je leerlingen? Je wijkteam helpt je nu ook al verder. Woon je buiten Rotterdam? In veel gemeenten kan gro-up jeugdhulp je helpen. Dus bel ons gerust!