Het groeiboek van Presteke

Gro Up 0164

Presteke Bloem ontwikkelde tijdens haar stage bij gro-up jeugdhulp het groeiboek. Hiermee werken kinderen aan leerdoelen. En leren zij zichzelf kennen.

“Elk kind krijgt bij jeugdhulp leerdoelen”, vertelt Presteke Bloem, jeugdhulpverlener bij gro-up. “Tijdens mijn stageperiode dacht ik: wat gebeurt daar eigenlijk mee?” Presteke heeft nagedacht over hoe je kinderen kan betrekken bij het leerproces. En wat daarvoor nodig is. Dat is het groeiboek geworden.

Groeiboek

Presteke liep een jaar stage in de jeugdhulp. Voor haar afstudeerproject ontwikkelde ze het groeiboek. Presteke vertelt: “Ieder kind is anders. En heeft dus ook wat anders te leren. Met het groeiboek leren kinderen zichzelf steeds beter kennen. Het boekje staat vol korte opdrachten. En lege bladzijdes. Waar je zelf iets mag vertellen. Dit kan je opschrijven of tekenen. Dat doe je samen met je mentor en groepsgenoten.”

Gro Up 0103

Ieder kind is anders. En heeft dus ook wat anders te leren. Met het groeiboek leren kinderen zichzelf steeds beter kennen.

Presteke Bloem Jeugdhulpverlener

Jezelf leren kennen

Op school leer je schrijven, lezen en rekenen. Bij gro-up leer je meer over jezelf. “Kinderen met een rugzakje begrijpen niet altijd wat ze op de groep gaan doen”, vertelt Presteke. “Ze krijgen dan uitgelegd dat ze dingen gaan leren. Maar dan denken ze: ‘hè leren doe je toch op school?’ Het groeiboek helpt daarbij. Aan de hand van het groeiboek leg je uit dat we aan doelen werken. Wat kan je bijvoorbeeld al heel goed zelf? En wat zou je nog willen leren? Bij de kennismaking krijgen kinderen altijd een rondleiding op de groep. Het groeiboek vraagt wat je hebt gezien of gehoord. Daarmee laten we kinderen zich thuis voelen.”

Leerzame tijd

Het groeiboek helpt kinderen om een leuke en leerzame tijd te hebben bij gro-up. “Ze wilden het boekje meteen invullen”, vertelt Presteke verder. Het groeiboek ontwikkelen was ook een leerzame tijd voor Presteke: “Tijdens mijn stage en het onderzoek heb ik geleerd dat ik niet te moeilijke woorden moet gebruiken. Of te lange zinnen. Ik had de vraag bedacht: welk vak vind je leuk?” Ze lacht: “Kinderen weten natuurlijk niet wat een ‘vak’ is. Dat zijn dan die kleine dingetjes waar je achter komt en denkt: oh ja, dat moet even anders. In de taal die kinderen begrijpen. Daar denk ik aan terug als ik schoolbegeleiding geef.”

Jezelf mogen zijn

“Je mag jezelf zijn”, wil Presteke aan de kinderen bij jeugdhulp meegeven. Het is voor haar een uitdaging om elk kind zich gezien en gehoord te laten voelen. “Wat er ook aan de hand is. Je wordt gezien. En je bent uniek. Dat mogen ze omarmen. Het groeiboek kan een eerste stap zijn.”

Als het aan Presteke ligt, komt er ook een groeiboekje deel 2. Waarin een kind alleen verder kan werken aan de leerdoelen. “Dat zou echt heel leuk zijn! Zonder het stukje met de kennismaking. Dat heb je dan al samen met het kind gedaan.”