Betere concentratie en minder irritatie door peuterontbijt

gro-up wethouders Kasmi en Mohamed-Hoesein aan de peuterontbijttafel

Rotterdamse wethouders Kasmi en Mohamed-Hoesein aan de peuterontbijttafel

Wat is het effect van een voedzaam ontbijt op de ontwikkeling van peuters? Met die vraag schoven wethouders Said Kasmi (onderwijs, cultuur en evenementen) en Natasha Mohamed-Hoesein (armoedebestrijding, schuldhulpverlening en taal) op woensdag 6 maart aan bij het ontbijt op peuteropvang Bergkristal van gro-up.

Voedzame start peuteropvang

Bruine boterhammen met halal kipfilet en zuivelspread en stukjes komkommer en worteltjes voor wie wil. Sinds oktober is dit de vaste start op peuteropvang Bergkristal, Eigen-Wijs en Zonnesteen van gro-up. Daar bieden ze de kinderen een ontbijt aan. Zoals dat sinds maart 2023 op basisscholen gebeurt. “Toen we de positieve observaties zagen van het schoolontbijt, wilden we ondervinden wat een voedzaam ontbijt doet voor de concentratie en het gedrag bij peuters”, vertelt Annemieke Westhoeve regiomanager bij gro-up.

gro-up peuters van peuteropvang Bergkristal aan de peuterontbijttafel

Pilot peuterontbijt in Rotterdam

“De observaties op de basisscholen beloofden veel goeds”, aldus Annemieke. “Maar dan hebben we het wel over andere leeftijden. En op de peuteropvang maken kinderen kortere dagen dan op school. Vandaar dat we begonnen zijn met een pilot. Daarin bieden we overigens niet alleen een voedzaam ontbijt aan op de peuteropvang. Ook krijgen ouders tips over hoe je een ontbijt klaarmaakt dat voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum. Op een eenvoudige manier en zonder hoge kosten. Pedagogisch medewerkers en pedagogisch coaches kijken samen met ouders naar de resultaten aan de hand van observaties, vragenlijsten en gesprekken. De pilot loopt tot de zomer maar we kunnen nu al de eerste positieve observaties delen met de wethouders.”

De eerste observaties in cijfers

Inmiddels zijn de peuters wel gewend om ontbijt te krijgen. Maar ineens smeerde niet de pedagogisch medewerker hun boterham, maar wethouders Kasmi en Mohamed-Hoesein. Onderwijl hoorden zij dat de eerste observaties lijken op die van de basisscholen. “We zien dat 13% van de kinderen zich meer dan de helft van de tijd beter kan concentreren”, zegt Annemieke. “De energie van de peuters op de groep is met 19% verbeterd. Ook hebben we ouders geïnspireerd: 11% van de ondervraagde ouders zegt dat ze hun kinderen sinds de start van deze pilot wel een ontbijt zijn gaan geven. De pedagogisch medewerkers op de groepen geven aan dat het contact met de ouders enorm is verbeterd; ouders vertellen meer over de thuissituatie in relatie tot opvoedvragen rondom het kind.” Veelbelovende observaties, zien ook de wethouders: “Vanuit het Rotterdams onderwijsbeleid leggen we ook de focus op het jonge kind. Dat doen we bewust. De eerste jaren van een kind zijn voor een belangrijk deel bepalend voor de verdere ontwikkeling. De ervaringen in deze pilot zijn belangrijk om te zien welke bijdrage een goed ontbijt levert aan peuters. Ook in ons armoedebeleid richten wij ons onder meer op het jonge kind. Armoede is een probleem dat we aan de basis willen oplossen. Een peuterontbijt kan een acute oplossing bieden”, aldus Kasmi en Mohamed-Hoesein.

Ontwikkelkansen vergroten

“Ik ben echt blij met deze pilot en de eerste observaties”, zegt Annemieke. “Bij gro-up willen we iedereen de ruimte geven het mooiste uit zichzelf te halen. Op de peuteropvang kunnen kinderen al vroeg hun ontwikkelkansen pakken. En als je dan ziet hoe met zo iets simpels als het aanbieden van een voedzaam ontbijt de ontwikkelkansen worden vergroot, dan maakt het mij alleen maar trots dat ik hier een kleine bijdrage aan mag leveren.”