Een koffer vol verhalen op de peuteropvang van gro-up

gro-up kinderen worden voorgelezen op peuteropvang Kwetternest

De BoekStartcoach van de Bibliotheek leest voor op de peutergroepen in Capelle aan den IJssel. Zo worden kleintjes grote lezers.

Voorlezen prikkelt de fantasie en helpt peuters met taalgevoel. Daarom besteedt gro-up aandacht aan de Nationale Voorleesdagen (25 januari tot en met 4 februari). De BoekStartcoach van de Bibliotheek leest voor op de peutergroepen in Capelle aan den IJssel. Zo worden kleintjes grote lezers.

Een koffer vol verhalen

De Bibliotheek heeft een koffer vol verhalen. De BoekStartcoach komt deze verhalen voorlezen op de peutergroepen van gro-up. Per thema is er een boek geselecteerd dat meerdere malen wordt voorgelezen. Zo ontdekken kinderen al vroeg hoe leuk boeken zijn.

Bij peuteropvang Kwetternest is het thema ‘Ik en mijn familie’. Hier leest de BoekStartcoach het verhaal voor van Anna en haar familie. “Tijdens het voorlezen pikken kinderen nieuwe woorden op,” vertelt Rachna Ramdien, onderwijsspecialist voor- en vroegschoolse educatie (vve). “En door het boekje vaker voor te lezen, komen deze woorden steeds terug.” In een klein groepje wordt er voorgelezen. Dan roept een jongetje: ‘Mama, taart bakken!’ Rachna vertelt: “Kinderen herkennen de plaatjes uit het themaboekje en beginnen mee te praten. Dit stimuleert de taalontwikkeling.”

Voorlezen

Peuteropvang Kwetternest heeft ook een aantal boeken van de Bibliotheek ontvangen over het thema ‘Ik en mijn familie’. "Daar lezen wij graag uit voor," vertelt Mardi Drieënhuizen, pedagogisch medewerker bij Kwetternest. "Doordat het boekje herhaald wordt, herkennen de kinderen de verhaaltjes. Ze weten ook wat er in het boekje staat. Kinderen denken: hé, ik kan ook meepraten. Hierdoor voelen zij zich begrepen. Je ziet ze groeien."

Kwetternest Voorlezen 2

Doordat het boekje herhaald wordt, herkennen de kinderen de verhaaltjes.

Mardi Drieënhuizen pedagogisch medewerker bij Kwetternest

Taalontwikkeling

“Zo vroeg mogelijk met voorlezen beginnen is belangrijk,” aldus Annemarie Smeding-Hoving, pedagogisch coach bij gro-up. “Met name voor peuters die weinig Nederlandse taal aangeboden krijgen in hun thuissituatie. Voorlezen draagt bij aan de spraakontwikkeling van kinderen en het vergroten van hun woordenschat. Door herhaling leren ze nieuwe woordjes en meer woordbegrip.”

Voorlezen draagt bij aan de spraakontwikkeling van kinderen en het vergroten van hun woordenschat.

Annemarie Smeding-Hoving pedagogisch coach

Bibliotheek

De laatste voorleessessie brengt de peutergroep een bezoek aan de Bibliotheek. Ouders mogen ook mee! Zo leren zij de Bibliotheek op een laagdrempelige manier kennen. Samen met je peuter boekjes lezen is leuk en leerzaam. En met een gratis lidmaatschap neem je leuke boeken mee naar huis!