Buurtwerk In Regio Schiedam

gro-up buurtwerk in Schiedam

Als gro-up verzorgen we jongerenwerk in alle wijken in Schiedam. Een prachtige klus, waarmee we dag in dag uit een verschil maken in de levens van zoveel Schiedamse jongeren.

Onze missie

Met gro-up buurtwerk zetten we ons samen met bewoners en ondernemers in voor fijne, krachtige en sociale buurten. In Schiedam ligt de focus daarbij op jongeren, in de leeftijd 10 tot 23 jaar. Extra aandacht gaat uit naar de groep jongeren tussen 10 en 16. Want hoe jonger de jongere, hoe groter de kans dat onze inspanningen echt impact hebben. Die jongeren hebben vaak de behoefte om ergens bij te horen. En hun gedrag wordt deels gevormd door de mensen om hen heen. Sommige jongeren in Schiedam groeien op in een kwetsbare situatie, omdat goede voorbeelden schaars zijn. Onze jongerenwerkers en jongerencoaches zijn er daarom als positieve rolmodellen. Zij werken vanuit emotionele verbinding, nabijheid en oprechte nieuwsgierigheid. Zo bouwen ze een duurzame relatie op met de jongeren. Ze tonen hun eigen kwetsbaarheid, waardoor de jongeren ook echt de ruimte voelen om zichzelf te laten zien.

Onze jongerenwerkers zijn echt medeopvoeders in de buurt. Samen met het gezin, de school, clubs, organisaties en andere partners werken we aan een positief pedagogisch opgroeiklimaat. Dat doen we door jongeren te activeren, te verbinden en op allerlei gebieden te ondersteunen. Maar ook door grenzen te stellen en hen aan te spreken op gedrag als dat nodig is.

Samen met YETS Foundation

We doen het in Schiedam niet alleen, we werken nauw samen met de jongerencoaches van YETS Foundation. Zij zijn actief op de middelbare scholen, wij ontmoeten de jongeren op al die andere plekken in de stad: op straat, bij verenigingen en online. Samen met YETS zetten we jongeren in hun kracht, ontwikkelen we talenten en ondersteunen we bij het volwassen worden. Zo ontstaat er ruimte om te groeien.

Onze jongerenactiviteiten in Schiedam

Schiedam telt duizenden jongeren, met uiteenlopende uitdagingen en dromen. Zo’n diverse groep vraagt om een veelzijdige aanpak. Onze jongerenwerkers zoeken de jongeren actief op en ondersteunen hen met allerlei activiteiten.

Ambulant jongerenwerk

Jongeren mogen naar ons toe komen, maar het hoeft niet. Wij gaan ook naar hen toe. Dat verlaagt de drempel om in contact te komen en maakt het makkelijker om de steun te bieden die ze nodig hebben. We ontmoeten jongeren fysiek op straat, bij verenigingen en in Huizen van de Wijk. Maar ook op social media, waar de jongeren veel van hun tijd doorbrengen. Zo bereiken we een grote doelgroep, signaleren we trends en hebben we zicht op (straat)cultuur, talenten en kwaliteiten.

gro-up Buurtwerk In Regio Schiedam

Coaching

Sommige uitdagingen, doelen of dromen vragen om een wat intensievere begeleiding. Bijvoorbeeld als een jongere hulp nodig heeft bij het vinden van een stage of baan. Of als hij of zij moeite heeft met het aangaan van vriendschappen. Wat de hulpvraag van een jongere ook is, wij zijn er om coaching te bieden. Samen maken we een plan, waarna we op structurele basis een-op-een met de jongere aan de slag gaan.

Voorlichting en preventie

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom schuilt er heel veel waarde in voorlichting en preventie. Op verschillende momenten en manieren informeren we jongeren over belangrijke thema’s. Zo geven we bijvoorbeeld aan het eind van ieder jaar voorlichting over het veilig afsteken van vuurwerk. Maar voorlichting kan ook gaan over social media, middelengebruik of criminaliteit.

Preventie betekent dat we bij jongeren een vinger aan de pols houden. Zo weten we wat er speelt en wat er beter kan. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat jongeren in bepaalde wijken te weinig ontmoetingsplekken hebben. Door zoiets vroeg te signaleren, kunnen we ermee aan de slag gaan en voorkomen dat het in een latere fase tot problemen leidt.

Ondersteuning van initiatieven

De ideeën die het beste werken worden niet door ons bedacht, maar door de jongeren zelf. En als we met ze in gesprek gaan, blijkt hoeveel ideeën ze hebben. Maar jongeren weten lang niet altijd hoe ze die ideeën omzetten in daden. Wij helpen ze daarbij door te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten als zaalvoetbal voor leeftijdsgenoten of een lunch voor jong en oud.

Meidenwerk

Meisjes vragen vaak om een andere aanpak dan jongens. Zo zijn jongens vaker gezamenlijk op straat en dus makkelijker te bereiken dan meisjes. Daarom hebben we ook een specifieke meidenwerker. Zij gaat actief het gesprek aan met meiden om erachter te komen waar behoefte aan is. Door de juiste activiteiten te organiseren brengt ze meiden samen en creëert ze een omgeving waarin zij zich op allerlei gebieden kunnen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan hun seksuele bewustwording, weerbaarheid en zelfbeeld.

gro-up jonge meiden dansen buiten

Schooljongerenwerk

Op veel scholen in Schiedam werken we samen met de jeugdcoaches van YETS Foundation, maar op het LIFE College zijn wij als gro-up buurtwerk zelf aanwezig. Dat maakt de drempel heel laag om met jongeren in contact te komen en hen waar nodig te helpen. Door onze toegankelijke benadering en pedagogische blik zijn we een waardevolle aanvulling op het team van de professionals op school.

We zijn onder andere onderdeel van het Zorg-doe-team, waar we samenwerken met een psycholoog, een verslavingsdeskundige en een maatschappelijk werker op school. Met dit team zorgen we ervoor dat jongeren aansluiting vinden en houden op school. Ook hebben we geholpen met het opzetten van het ‘8 tot 8’-concept. Met dit voor- en naschoolse activiteitenprogramma maken we het aantrekkelijk om op school te zijn. Zo verkleinen we de kans dat jongeren op straat gaan hangen.

Intensieve trajectbegeleiding

In een ideaal geval komen we op een natuurlijke, laagdrempelige wijze in contact met jongeren die onze ondersteuning kunnen gebruiken. Maar soms gebeurt dat niet en signaleren partners, zoals de politie, jongeren die onze hulp nodig hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat een jongere meermaals in aanraking is gekomen met de politie of omdat de gezinssituatie een risico vormt.

In zo’n geval krijgen de jongere en zijn of haar ouders een brief van de burgemeester, waarna wij samen met de politie langsgaan. Vervolgens starten we een intensief begeleidingstraject met de jongere op. Bij zo’n traject is geen sprake van dwang, maar wel van drang. Dat kan het lastiger maken om een jongere te enthousiasmeren. Toch blijven wij ons inzetten. Zo hopen we de jongere te begeleiden bij het vinden van zinvol toekomstperspectief en te ondersteunen bij praktische zaken zoals de inschrijving op een school of sportclub.

Wat doen we nog meer in Schiedam

We zijn er ook voor jongere kinderen

We richten ons in Schiedam voornamelijk op jongeren, maar ook voor sommige jongere kinderen spelen we een belangrijke rol. Met gro-up zijn we vertegenwoordigd in het wijkondersteuningsteam, waar we de rol van vroegsignaleerders vervullen. We werken met basisscholen samen om kinderen te begeleiden die al op jonge leeftijd externaliserend gedrag vertonen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verbaal of fysiek geweld.

Regio Schiedam Buurtwerk

Uit onderzoek blijkt dat mogelijke toekomstige problemen vaak al op heel jonge leeftijd te signaleren zijn. Hoe eerder wij dus bij de opvoeding van kinderen betrokken worden, hoe beter. Ken jij een kind waarvoor onze begeleiding nuttig kan zijn? Je kunt hem of haar anoniem aanmelden via vroegsignalering@wotschiedam.nl. We nemen dan contact op voor een kennismakingsgesprek.

Hoe kunnen we helpen?

Ben of ken jij een jongere in Schiedam die onze begeleiding kan gebruiken? Neem contact op met Wolter Dijkstra. Bel of app ‘m op 06 57 67 90 60, of stuur een mail naar wolter.dijkstra@gro-up.nl.

Wij bieden hier ook buurtwerk

Veelgestelde vragen

Wat is buurtwerk?

Met buurtwerk wil gro-up samen met men het welzijn van bewoners en de sociale kwaliteit van de buurt verbeteren. Door buurtgenoten te verbinden en te inspireren. En door het bieden van hulp, ruimte en middelen. Onze jongerenwerkers ondersteunen en begeleiden jongeren in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling naar volwassenheid.

Welke soorten buurtwerk heeft gro-up?

gro-up biedt verschillende soorten buurtwerk aan. Het aanbod verschilt per plaats en vaak zelfs per buurt. Omdat overal wat anders nodig is.

Hoe meld ik mijn jongere aan voor buurtwerk?

Je kan je jongere niet aanmelden. Maar onze jongerenwerkers lopen door de buurt. Je herkent ze aan hun rode kleding.

Ook kan je contact opnemen met Wolter Dijkstra, teamleider buurtwerk Schiedam. Bel of app ‘m op 06 57 67 90 60, of stuur een mail naar wolter.dijkstra@gro-up.nl.

Is er een wachtlijst?

Onze jongerenwerkers beantwoorden de vragen van iedereen. Dus er is ook geen wachtlijst. Voor sommige activiteiten is er wel een maximum aantal deelnemers.