Jeugdhulp in regio Rotterdam (Rijnmond)

Jeugdhulp in Rotterdam

gro-up heeft het aanbod van jeugdhulp in Rotterdam uitgebreid. Om voor meer kinderen van betekenis te zijn. We bieden Dagprogramma Onderwijsgericht ter voorkoming van schooluitval en het Dagprogramma Jonge Kind.

Onze jeugd- en opvoedhulp in Rotterdam Rijnmond

Aanmelden

Voor gro-up Jeugdhulp in Rotterdam is een verwijzing nodig van het wijkteam, de huisarts of medisch specialist. Scholen kunnen via hun zorg-onderwijs specialist informeren over verwijzingsmogelijkheden voor hun leerlingen.

Samenwerkingen

Binnen gro-up werkt jeugdhulp voor het aanbod in Rotterdam integraal samen met onder andere buurtwerk en kinderopvang om de beste ondersteuning te bieden. Daarnaast werken wij op onze locatie Jeugdhulp Eigen-Wijs samen met zorgaanbieder Middin en hebben wij nauwe banden met ketenpartners in de buurt.

Wachttijd

gro-up jeugdhulp heeft voor de gemeente Rotterdam geen wachttijd. Als een kind of jongere wordt aangemeld, nemen we binnen 2 werkdagen contact op om een intakegesprek af te spreken. Dit gesprek is er dan binnen 2 weken. gro-up biedt altijd maatwerk. We doen een aanbod na gesprekken met de ouders en/of de jongere. Zo bieden we altijd een passend aanbod. Daardoor is vooraf niet precies te zeggen wanneer de jeugdhulp start. Wel zo snel mogelijk en altijd binnen 2 maanden.

Productcodes

Voor het Dagprogramma Jonge Kind en het Onderwijsgerichte dagprogramma wordt gestart met een opstartarrangement van maximaal 12 weken, waarna er in overleg met het wijkteam verder jeugdhulp geboden wordt vanuit een maatwerkarrangement. De productcode voor het opstartarrangement van het Dagprogramma Jonge Kind is 41R08 en voor het Dagprogramma Onderwijsgericht 41R18 of in zeer complexe situaties 41R19.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op via de zorgadministratie jeugdhulp. Bel 010 286 27 77 of mail naar zorgadministratie.jeugdhulp@gro-up.nl. Zij kunnen direct verder helpen of zorgen dat je vraag doorgestuurd wordt naar de juiste persoon.