gro-up jeugdhulp Dagprogramma Jonge Kind

Dagprogramma Jonge Kind

Passende hulp voor peuters en kleuters met een ontwikkelingsachterstand.

In Rotterdam en Zoetermeer draaien we het Dagprogramma Jonge Kind, waarbij gro-up jeugdhulp peuters en kleuters met een ontwikkelingsachterstand helpt.

Dagprogramma Jonge Kind

De hulp begint altijd met een analyse: wat zien we als het kind speelt of een taak uitvoert? Waarom reageert een kind op een bepaalde manier? Hoe is het contact met volwassenen en leeftijdsgenoten? Wanneer gaat het goed? Wanneer juist niet?

Bij het dagprogramma leren we kinderen doelgericht vaardigheden die nodig zijn om de ontwikkelingsachterstand in te lopen. Dat doen we met interventies vanuit de jeugdhulp. Doel is dat de kinderen weer mee kunnen draaien in de kinderopvang of het onderwijs. De interventies zijn gebaseerd op positief opvoeden (gebruik van motivatie en positieve bekrachtiging met onder andere ABA, PRT, TEACCH) en uitgaan van waar het kind goed in is. gro-up werkt systeem- en oplossingsgericht.

Wat leren kinderen?

Met de gespecialiseerde jeugdhulpinterventies is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele communicatieve ontwikkeling. We gebruiken elementen uit de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-methodieken. Daarmee sluiten we goed aan op de peuteropvang en is de overgang voor hen kleiner. Al spelend werkt je kind aan de taalontwikkeling en leert het vaardigheden als:

  • opkomen voor jezelf
  • samen spelen en werken
  • aardig doen (sociale vaardigheden)
  • gevoelens delen (emotieregulatie)
  • omgaan met een ruzie (conflicthantering)
  • omgaan met een taak (instructies)
  • kiezen

Succesverhalen van het Dagprogramma

Aanmelden

Voor gro-up jeugdhulp is een verwijzing nodig van het wijkteam, de huisarts of medisch specialist. Scholen kunnen via hun zorg-onderwijs specialist informeren over verwijzingsmogelijkheden voor hun leerlingen.

Waar bieden we het aan?

We bieden het Dagprogramma Jonge Kind aan in Rotterdam en Zoetermeer. In Rotterdam bieden we de zorg voor kinderen van 2 t/m 5 jaar. Instroom tot en met 4 jaar. In Zoetermeer is het Dagprogramma voor kinderen van 2 t/m 4 jaar.