A2 Shutterstock 760999171

Dagprogramma Jonge Kind

Passende hulp voor 2- tot 6-jarigen met een ontwikkelingsachterstand in Rotterdam

Vanaf januari 2023 draait in Rotterdam het Dagprogramma Jonge Kind, waarbij gro-up jeugdhulp kinderen van 2 tot 6 jaar met een ontwikkelingsachterstand helpt.

Dagprogramma Jonge Kind

De hulp begint altijd met een analyse: wat zien we als het kind speelt of een taak uitvoert? Waarom reageert een kind op een bepaalde manier? Hoe is het contact met volwassenen en leeftijdsgenoten? Wanneer gaat het goed? Wanneer juist niet?

Bij het dagprogramma leren we kinderen doelgericht vaardigheden die nodig zijn om de ontwikkelingsachterstand in te lopen. Dat doen we met interventies vanuit de jeugdhulp. Doel is dat de kinderen weer mee kunnen draaien in de kinderopvang of het onderwijs. De interventies zijn gebaseerd op positief opvoeden (gebruik van motivatie en positieve bekrachtiging met onder andere ABA, PRT, TEACCH) en uitgaan van waar het kind goed in is. gro-up werkt systeem- en oplossingsgericht.

Uk & Puk

Naast de gespecialiseerde jeugdhulpinterventies maakt je kind ook kennis met Uk & Puk. Zij komen uit het programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Daarmee werkt je kind al spelend aan de taalontwikkeling. Ook is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele communicatieve ontwikkeling. Kinderen leren vaardigheden als:

  • opkomen voor jezelf
  • samen spelen en werken
  • aardig doen (sociale vaardigheden)
  • gevoelens delen (emotieregulatie)
  • omgaan met een ruzie (conflicthantering)
  • omgaan met een taak (instructies)
  • kiezen

Aanmelden

Voor ons Dagprogramma Jonge Kind is een verwijzing nodig van het jeugd- of wijkteam van de gemeente, zorgonderwijs specialist, je huisarts of medisch specialist. Met zo’n verwijzing kun je je kind aanmelden.

Eerst meer informatie?

Wil je eerst meer weten over ons programma en of dit geschikt is voor jouw kind? Neem dan contact met ons op met onze gedragswetenschapper Esther Trumpie op 06 23 83 77 14.

Waar bieden we het aan?

We bieden het Dagprogramma Jonge Kind aan in de gemeente Rotterdam.