Praktische Informatie

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

Belangrijk voor iedere ouder

Sinds 1 januari 2018 bestaat de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Deze wet is in het leven geroepen om de kwaliteit en toegankelijkheid van iedere kinderopvang te verbeteren en wordt gedurende 5 jaar geleidelijk ingevoerd, met 1 januari 2025 als einddatum.

De wet heeft ook invloed op het beleid van gro-up, dus we hebben de belangrijkste punten voor jou als ouder op een rijtje gezet:

 • De ontwikkeling van elk kind wordt gevolgd en gestimuleerd. Als je kind de stap van kinderopvang naar school en buitenschoolse opvang maakt, wordt alle informatie over de ontwikkeling van je kind overgedragen. Maar uiteraard alleen nadat je daar als ouder toestemming voor hebt gegeven.
 • Ieder kind heeft een mentor waar je als ouder bij terechtkunt voor vragen of zorgen over de ontwikkeling van je kind.
 • Elke opvanglocatie heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid. Daarin staat beschreven hoe we met grote risico’s omgaan. In ons pedagogisch beleid hebben we beschreven hoe we kinderen leren met kleine risico’s om te gaan.
 • Er is altijd een volwassene met een certificaat voor kinder-EHBO aanwezig.
 • Ieder kind onder de twaalf maanden heeft twee vaste medewerkers, waarvan er altijd één het grootste deel van de dag aanwezig is. Bij drie of meer pedagogisch medewerkers zijn er maximaal drie vaste medewerkers voor een kind onder de twaalf maanden.
 • Er mag drie uur per dag worden afgeweken van het wettelijk aantal vereiste medewerkers. Dat doen we tijdens de breng- en haalmomenten en tijdens de pauzes. Meer informatie over deze regeling vind je in de locatiegids van de opvanglocatie van jouw kind.
 • Gedurende de komende jaren worden medewerkers getoetst op het vereiste taalniveau, en waar nodig bijgeschoold. Ook worden ze bijgeschoold als ze werken met baby’s. Daarnaast worden ze in de praktijk ondersteund door een pedagogisch coach.

Sluitingsdagen en vakanties 2024

Als ouder reken je op ons om je kind op te vangen. Dat doen we bijna het hele jaar door. Voor jou is het belangrijk om precies te weten wanneer de opvanglocatie van je kind dicht is. Op deze pagina hebben we alle sluitingsdagen en vakanties verzameld.

Sluitingsdagen

 • Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari
 • Tweede paasdag: maandag 1 april
 • Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei
 • Tweede pinksterdag: maandag 20 mei
 • Eerste kerstdag: woensdag 25 december
 • Tweede kerstdag: donderdag 26 december

Vakanties

Wij houden de algemene landelijke schoolvakanties aan. De data daarvan verschillen per regio en dus ook per opvanglocatie. Hier vind je altijd een actueel overzicht van alle schoolvakanties.

Onze peuteropvanglocaties zijn in de schoolvakanties gesloten. Kinderdagverblijven zijn dan wel open. Onze BSO’s zijn in schoolvakanties en tijdens studiedagen van scholen waarmee we samenwerken de hele dag open.

Kom je er toch niet helemaal uit en heb je een vraag over de sluitingsdagen op de opvanglocatie van jouw kind? Vraag het gerust aan een pedagogisch medewerker of neem contact met ons op. Grote kans dat wij het antwoord op je vraag hebben.

Oudercommissie

De fijnste omgeving creëer je samen

Bij gro-up snappen we hoe belangrijk het is dat je kind in een fijne en veilige omgeving terechtkomt. Wij hebben een duidelijk beeld van hoe zo’n omgeving eruitziet, maar dat heb je als ouder natuurlijk ook. En omdat wij samen met jou voor je kind zorgen, vinden we het belangrijk dat ouders invloed hebben op de gang van zaken bij gro-up. Daarom bestaan er oudercommissies.

In de oudercommissies delen ouders ideeën over wat er anders kan en moet binnen onze organisatie. Dat kan over van alles gaan. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit en hygiëne op de locaties of de hoeveelheid pedagogisch medewerkers per groep. Ook helpen de ouders in de commissies bij het organiseren van activiteiten.

Doe je mee?

Lijkt het je leuk om onderdeel te zijn van de oudercommissie? Dat vinden we ontzettend fijn. Het handigste is om contact op te nemen met de locatiemanager of met een van de pedagogisch medewerkers op de opvang van je kind. Zij geven je met alle liefde extra informatie. Dus klop zeker ook bij ze aan als je nog een beetje twijfelt.