gro-up jeugdhulp Schoolbegeleiding

Schoolbegeleiding

Met schoolbegeleiding gaat het beter op school.

Schoolbegeleiding helpt kinderen en jongeren bij wie het niet zo goed gaat op de basisschool of in het voortgezet onderwijs.

Voor wie is schoolbegeleiding?

Schoolbegeleiding helpt kinderen en jongeren die last hebben van boosheid, angst of depressieve gevoelens, die zich terugtrekken of agressief gedrag vertonen. En kinderen die veel moeite hebben met het contact met andere kinderen. Jongeren en kinderen die vastlopen, misschien zelfs geschorst of van school verwijderd dreigen te worden. Schoolbegeleiding van gro-up kan helpen.

Wat werkt? Wat werkt niet?

De schoolbegeleiding wordt gegeven door een trainer van gro-up. De trainer begint altijd met een gedragsanalyse: wat denkt en voelt je kind of puber? Waarom reageert een kind of jongere op een bepaalde manier? Hoe gaat het contact met leerkracht, docenten en klasgenoten? Wanneer gaat het goed? Wanneer juist niet?

Op basis van de analyse wordt de schoolbegeleiding ingevuld. Die is vergelijkbaar met de gedragstraining voor kinderen en de jongerencoaching. Maar dan op school. De trainer praat ook met jou als ouder. Hoe kun jij thuis oefenen met het nieuwe gedrag? Wat werkt en wat werkt niet?

gro-up jeugdhulp ouders

Positiever denken

Nieuw gedrag leren is niet makkelijk. Dat vraagt veel oefening, complimenten en geduld. Je zoon of dochter leert stap voor stap nieuwe vaardigheden. De trainer is ook een coach. Die helpt je kind om beter inzicht te krijgen in de eigen gedachten en gevoelens. En om hem of haar positiever te laten denken en zich daardoor beter te voelen. Wij werken altijd vanuit positieve bekrachtiging. Zo neemt het zelfvertrouwen toe en lukt het nog beter om nieuwe vaardigheden te leren.

De training is in de klas en buiten de klas. Buiten de klas kan je kind een-op-een oefenen met de trainer. Daar kunnen ook vrijelijk gedachten en gevoelens besproken worden. In de klas gaat het vooral om het oefenen van wat geleerd is.

Aanmelden

Voor schoolbegeleiding is een verwijzing nodig van het jeugd- of wijkteam van de gemeente, je huisarts of een medisch specialist. Met zo’n verwijzing kun je je kind aanmelden. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich zelfstandig aanmelden (met verwijzing). Onder de 16 jaar is toestemming van de ouders nodig.

Meld je kind aan voor schoolbegeleiding

Waar bieden we het aan?

We bieden schoolbegeleiding aan in de regio's Haaglanden, Rotterdam, Midden-Holland, Maassluis, Vlaardingen & Schiedam en in de gemeente Lansingerland.

Lees meer over onze schoolbegeleiding in Rotterdam: