Voorschoolse Educatie

Voorschoolse Educatie: een vliegende start

Voorschoolse Educatie is bij gro-up een leuke en leerzame ontdekkingstocht.

Wat is Voorschoolse Educatie?

Voordat je kind naar groep 1 van de basisschool gaat, kan het op het kinderdagverblijf en de peuteropvang naar groep 0. Voorschoolse Educatie (VE) heet dat. En dat is – blijkt uit onderzoek en ervaring - een uitstekende start. Onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers besteden we veel aandacht aan de Nederlandse taal en aan rekenen. Zo leggen we de allerbeste basis voor jouw kind.

Spelend leren

Geen zorgen, je peuter hoeft nog niet in de schoolbanken. Bij VE staat plezier voorop. Niet alleen omdat we willen dat je kind een mooie tijd beleeft, ook omdat spelen dé manier is om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. En door samen te spelen leert je kind omgaan met andere kinderen. Zoals rekening houden met een ander en begrijpen dat je soms moet delen.

Voorschoolse Educatie bij gro-up

gro-up biedt Voorschoolse Educatie aan op veel kinderdagverblijven en alle peuteropvanglocaties. De peuteropvang is er speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. En onze pedagogisch medewerkers bedenken allerlei activiteiten die perfect passen bij de leeftijd en interesses van je kind.

Peuteropvang Tellen

Het Voorschoolse Educatie programma

VE werkt met programma’s (ook wel methode genoemd). Een programma bestaat uit wisselende thema’s. En geeft hulpmiddelen voor de VE. Zoals speciaal speelgoed, plaatjes of boekjes. Binnen gro-up gebruiken we drie programma’s:

  • Uk & Puk
  • Piramide
  • Startblokken

Elke locatie gebruikt een van deze programma’s. Op de locatiepagina en in de locatiegids vind je welke methode wordt gebruikt.

Met de school waarmee de opvang samenwerkt, stemmen we de pedagogische werkwijze af. Op die manier is er sprake van een mooie doorgaande leerlijn van opvang naar basisschool.

Voorschoolse Educatie in de buurt

gro-up verzorgt kinderopvang met VE op heel veel locaties in Zuid-Holland en Utrecht, dus er is er ongetwijfeld eentje bij jou in de buurt.

Vul hieronder je postcode in en druk op zoek. In de filterbalk kun je vervolgens Voorschoolse Educatie (VE) selecteren.

Extra ondersteuning voor taal op de peuteropvang

Merk je dat je kind taal of tellen wat moeilijker vindt dan andere kinderen van dezelde leeftijd? Of spreek je thuis (niet zoveel) Nederlands? Dan kun je misschien een verwijzing krijgen. Als je huisarts of het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) dit ook. Met een verwijzing komt je kind wat vaker langs op de peuteropvang. Voor extra ondersteuning met het VE-programma. De peuteropvang is in dat geval ook goedkoper of soms zelfs gratis.