Rotterdammer, maar moeite met de Nederlandse taal? Zoek een taalmaatje! gro-up buurtwerk koppelt via Taalpunt Prins Alexander ongeveer 100 taalvrijwilligers (taalmaatjes) aan buurtgenoten die taalhulp willen hebben. Hulp op maat.

Een taalmaatje speciaal voor u

Laaggeletterden, nieuwkomers, vluchtelingen: Rotterdam kent verschillende groepen mensen die taalhulp nodig hebben. En ook verschillende organisaties die hulp bieden. Van taalscholen als het Albeda College tot welzijnsorganisaties als gro-up. Zij overleggen met elkaar in het taalnetwerk van Prins Alexander. Met het Taalpunt richt ons buurtwerk zich op de informele taalhulp: buurtbewoners die andere buurtbewoners helpen. Met een groepsles of een-op-een begeleiding: net wat past bij de behoefte van de hulpvrager.

Ik heb geen Nederlandse vrienden. Door Lya spreek ik beter Nederlands.

Lili deelnemer aan Taalpunt in de Havenloods.

Een taalmaatje nodig?

Stel er is een taalvraag, hoe kom je bij het Taalpunt terecht? Stap een Huis van de Wijk binnen! Daar verwijzen ze door naar het Taalpunt. Bij het Taalpunt gaan ze het gesprek aan. Wat wil de hulpvrager leren? Wat is het taalniveau? Past een groepsles? Of is individuele begeleiding beter? Vervolgens koppelt buurtwerk de hulpvrager aan een vrijwilliger: het taalmaatje. Eén op één, of in een groepsles.

gro-up volwassenen wandelen in een bos

De taalles is voor mensen het uitje van de week

Erna 't Hart coördinator Taalpunt Prins Alexander van gro-up

Vol trots een boek lezen of lekker kletsen

Het taalmaatje gaat aan de slag om het taalniveau op te krikken. In welke vorm hangt af van het niveau. Dat verschilt sterk per persoon. Sommige deelnemers moeten eerst nog letters leren lezen en schrijven. Die vertellen na een aantal maanden vol trots dat ze een simpel boek kunnen lezen. Anderen, bijvoorbeeld Syrische vluchtelingen, zijn vaak hoogopgeleid en pakken het Nederlands heel makkelijk op. Voor hen helpt het al om wekelijks met iemand anderhalf uur in het Nederlands te kletsen.

Mijn deelnemer wilde een diploma elektricien halen. Met hulp via buurtwerk is hij aangemeld voor een opleiding mbo niveau 2, elektrische installaties.

Elzelien Taalmaatje

gro-up volwassene klussen

Andere hulp

Een taalmaatje blijkt vaak ook echt een maatje. Loopt iemand naast zijn taalvraag nog ergens tegenaan, dan helpt het maatje ook. Zeker omdat gro-up veel meer biedt. Zijn er bijvoorbeeld ook financiële vragen? Dan laat het taalmaatje zien dat men bij Checkpoint terecht kan. Zoekt de buurtgenoot een baan? Het taalmaatje heeft sollicitatietips. Of ben je verlegen en wil je graag meer contact? Het taalmaatje weet wel wat: wil je misschien helpen bij de koffieochtend in het Huis van de Wijk? Zo kan het project ook vaak een stap uit de eenzaamheid zijn.

Meer weten over Taalpunt Prins Alexander?

Wil je meer weten over Taalpunt Prins Alexander? Om vrijwilliger te worden, iemand aan te melden, of gewoon uit interesse? Imca Hurkens vertelt je er graag meer over. Dus mail haar gerust.