Ministeries ontdekken hoe gro-up het verschil probeert te maken.

gro-up volwassenen op bezoek bij Huis van de Wijk Zevenkamp

Op de Internationale Dag van het Gezin laat gro-up zien wat ze doet voor het kind in gezin en buurt.

Gehoord worden door een vraag

‘Wat zijn jouw doelen? Die ene vraag zorgt er al voor dat mensen zich gehoord voelen’, zegt Leonie Hoekstra, teamleider jeugdhulp bij gro-up tegen een groep beleidsmedewerkers van verschillende ministeries. ‘Zelfs als ze al veel hulpverleners hebben gezien. Met die vraag breken wij bij gro-up echt het ijs.’ Tijdens de Internationale Dag van het Gezin zagen ambtenaren van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OCW), Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en afgevaardigden van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de gemeente Rotterdam hoe gro-up het verschil probeert te maken voor kind in gezin en buurt.

Door de juiste vragen te stellen. En door ‘gewoon te gaan doen’. Martin van de Ruit, voorzitter Raad van bestuur van gro-up moedigt zijn collega’s daartoe aan. ‘De leefomgeving van een kind is groter dan waar de professional hem of haar toevallig treft. We proberen te zorgen dat een kind in de hele leefomgeving de juiste begeleiding of hulp krijgt. Moeten we daarvoor samenwerken met een concurrent? Gewoon doen! Het draait om het kind.’ gro-up wil daarom midden in de wijk staan en brengt om die reden kinderopvang, buurtwerk, jeugdhulp, kraamzorg en onderwijs samen.

gro-up volwassene (Martin) geeft presentatie

Zien hoe we dat doen

‘Buurtwerkers hebben een brede taak, het liefst willen gemeentes dat we iedereen in de buurt helpen’, vertelt Gijs Verhoeff, teamleider buurtwerk bij gro-up. Het bezoek is aangekomen in Huis van de Wijk Zevenkamp in Rotterdam. ‘Ook van mensen die niet zelf aangeven waar ze mee zitten. Hoe je dat doet? Bijvoorbeeld door een speelochtend te organiseren. Ouders brengen hun kinderen om lekker met elkaar te spelen. En ondertussen praten de ouders met elkaar en met ons. Zo kom je dus laagdrempelig met de buurtbewoners in contact.’

Eigen talenten ontplooien

‘Wat ik interessant vond was de manier van denken van gro-up over breuklijnen’, vertelt een beleidsmedewerker. De groep is inmiddels aangekomen op locatie Eigen-Wijs van gro-up. Hier vind je kinderopvang en jeugdhulp. ‘gro-up signaleert dat er momenten zijn in het opgroeien die lastig kunnen zijn. Bijvoorbeeld de stap naar de basisschool, of de overgang naar het voortgezet onderwijs. Daar letten ze bij gro-up extra op.’ Bijvoorbeeld op Eigen-Wijs. Jeugdhulp biedt hier het Dagprogramma Jonge Kind aan. Kinderen tussen de twee en zes jaar die wat meer moeite hebben op de kinderopvang of in de kleuterklas, krijgen hier spelenderwijs extra hulp. ‘Dan kunnen ze straks naar een passende vorm van onderwijs’, zegt Esther Trumpie, gedragswetenschapper bij gro-up. ‘Ook deze kinderen kunnen dan hun eigen talenten ontplooien. Ondanks een wat moeizamere start.’

gro-up volwassene geeft presentatie bij locatie Eigen Wijs

Enthousiast vertellen

‘Wij zijn enthousiast over ons werk’, vertelt Martin. Met inderdaad een grote glimlach op zijn gezicht. ‘Daarom is het altijd leuk om er over te vertellen en te laten zien. Bovendien konden we ook onze ideeën delen met de ministeries. En dat leverde mooie gesprekken op.’ En nu weer terug naar de orde van de dag: aan de slag voor al die kinderen, gezinnen en buurten.