gro-up tekent voor minder onderwijsachterstand in Zoetermeer

gro-up Tekent Voor Minder Onderwijsachterstand In Zoetermeer

We ondertekenen het convenant onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Zoetermeer.

In januari zette Monique Baan, regiodirecteur, namens gro-up haar handtekening onder convenant onderwijsachterstandenbeleid. Hierin staan afspraken van de gemeente Zoetermeer met gro-up en andere betrokken partners om onderwijsachterstanden te voorkomen en verminderen. “Met deze handtekening bevestigen wij dat we ons actief inzetten om deze ambitie waar te maken”, zegt Monique. “Zodat elk kind een goede start kan maken en het mooiste uit zichzelf kan halen.”

"Door te spelen, knutselen en zingen leren kinderen allerlei vaardigheden en hebben ze plezier met elkaar. Tegelijkertijd krijgen ze een goed opstapje naar de basisschool."

Monique Baan regiodirecteur gro-up

Voorschoolse Educatie

“Eén van de in het convenant genoemde uitgangspunten is dat voor- en vroegschoolse educatie wordt voortgezet”, zegt Monique. “Daarin speelt onze kinderopvang een belangrijke rol. Bij Voorschoolse Educatie krijgen kinderen op de peuteropvang een programma gericht op taal- en rekenontwikkeling. Peuteropvang heet in Zoetermeer niet voor niets het Speeltaalhuis. Door te spelen, knutselen en zingen leren kinderen allerlei vaardigheden en hebben ze plezier met elkaar. Tegelijkertijd krijgen ze een goed opstapje naar de basisschool. En voor kinderen die iets meer ondersteuning nodig hebben, is er sinds kort ook het speelplushuis.”

gro-up Tekent Onderwijs Convenant Zoetermeer
Monique Baan - tweede van links - en de partners die het convenant onderwijsachterstandenbeleid tekenden

Dagprogramma Jonge Kind

Vanaf maart voegt gro-up daar nog een aanbod voor peuters en kleuters aan toe. “We starten binnenkort met het Dagprogramma Jonge Kind in Zoetermeer”, zegt Monique. “Zodat nog meer jonge kinderen en gezinnen in Zoetermeer een goede start kunnen maken. Het dagprogramma is een vorm van jeugdhulp, waarbij ouders thuis begeleid worden en de kinderen naar het Dagprogramma komen. Zo krijgen kinderen en gezinnen op tijd de ondersteuning die ze nodig hebben. En dragen we een extra steentje bij aan het verminderen van de onderwijsachterstand in Zoetermeer.”