Jeugdhulp in regio Rotterdam (Rijnmond)

Jeugdhulp regio Haaglanden

De regio Haaglanden bestaat uit tien gemeenten: Den Haag, Westland, Wassenaar, Delft, Rijswijk, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten en Zoetermeer.

Onze jeugd- en opvoedhulp in regio Haaglanden

Jeugdhulp in het onderwijs

gro-up biedt jeugdhulp op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Ook bieden we onderwijs-jeugdhulparrangementen op de vier speciaalonderwijsscholen voor cluster-4 in Den Haag: de Blokpoelschool, De Opperd, de Eerste Nederlandse Buitenschool en de Strandwacht. Dit zijn scholen voor speciaal onderwijs, cluster 4 (kinderen met gedragsproblemen en/of psychische problematiek). Op deze scholen wordt gro-up ingezet om kinderen schoolbegeleiding te geven.

Productcodes Haaglanden

Gespecialiseerde opvang

41C01

Naschoolse behandelgroep

41C02 + 75 uur 45HBO + 10 uur 45WON

Individuele begeleiding middel

45C05

Individuele begeleiding zwaar

45C09

JOH MBO

45MBO

JOH HBO Plus

45HBO

JOH WO

45WON

Ambulante begeleiding op school

45ABS

Wachttijd

gro-up jeugdhulp heeft voor de regio Haaglanden geen wachttijd. Als een kind of jongere wordt aangemeld, nemen we binnen 2 werkdagen contact op om een intakegesprek af te spreken. Dit gesprek is er dan binnen 2 weken. gro-up biedt altijd maatwerk. We doen een aanbod na gesprekken met de ouders en/of de jongere. Zo bieden we altijd een passend aanbod. Daardoor is vooraf niet precies te zeggen wanneer de jeugdhulp start. Wel zo snel mogelijk en altijd binnen 2 maanden.

Wil je meer weten?

Wil je als verwijzer of zorgpartner eerst inhoudelijk met ons overleggen? Ons aanmeldbureau staat voor je klaar via telefoonnummer 010 – 286 27 69 of aanmeldingen.jeugdhulp@gro-up.nl.

Heb je een vraag over verwijzingen, beschikkingen of de zorgadministratie? Bel dan contact met de zorgadministratie jeugdhulp via 010 – 286 27 77. Of mail zorgadministratie.jeugdhulp@gro-up.nl.